Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieWebklassenWebklassen op interessegebied

Filosofie

"If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things". - René Descartes

Wat kan ik kennen? Bestaan de dingen om ons heen wel écht? Kan ik mijn zintuigen vertrouwen? Zomaar wat vragen die door sceptici gesteld worden. In deze webklas maak je kennis met de stroming genaamd scepticisme. Het is een filosofische stroming waarbij fundamentele twijfel bestaat ten opzichte van zaken die normaal gesproken voor waar worden gehouden. Zo gaan wij er dagelijks vanuit dat wat onze zintuigen ons vertellen waar is, dat de dingen om ons heen bestaan en dat wij hier kennis van kunnen hebben. Een scepticus stelt juist deze dingen ter discussie. In de webklas ga je samen met andere scholieren en onder begeleiding van onderzoekers van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen aan de slag met het thema scepticisme.

Tijdens deze webklas wordt er kennisgemaakt met zowel hedendaagse filosofen als filosofen uit de oudheid en zullen er zowel argumenten van de sceptici zelf als van hun tegenstanders aan bod komen. Elke week krijg je een tekst te lezen van een filosoof en beantwoord je hierover vragen. In week één lees je tekstgedeeltes uit het werk van Descartes, Putnam en Moore. Descartes komt aan de hand van methodische twijfel aan alles om zich heen tot de welbekende conclusie ‘ik denk dus ik ben’. Putnam laat ons zien dat het lastig is te bewijzen dat wij daadwerkelijk mensen zijn zoals wij denken. Zijn we niet gewoon een brein in een vat dat stimuli ontvangt? Daarnaast maak je kennis met G.E. Moore die juist een argument biedt tegen het scepticisme. In week twee besteed je aandacht aan een tekst van een filosoof uit de oudheid, Augustinus, die zich verzet tegen de sceptici uit zijn tijd. De filosoof Thomas Nagel wordt behandeld in week drie. Hij stelt dat we misschien wel zekere kennis kunnen hebben over onszelf, maar dat het nog maar de vraag is of we ook kennis kunnen hebben van de buitenwereld. Bestaat deze überhaupt? Ten slotte lees je in de vierde week een tekst van de scepticus Michel de Montaigne, waar je vervolgens een kort filosofisch essay over schrijft.

Question everything
Question everything

Meer weten?

Tijdens deze webklas maak je kennis met de studie Filosofie. Filosofie is een samenstelling van de oud-Griekse woorden voor liefhebben of begeren (philein) en wijsheid (sophia) – vandaar ‘wijsbegeerte’. De filosofie draait om vragen. Niet zomaar om vragen als ‘wat moet ik vanavond eten?’, maar om filosofische vragen. Filosofische vragen zijn vragen die wat abstracter zijn, waar meerdere antwoorden op bestaan en die vooronderstellingen onderzoeken. De beroemde filosoof Immanuel Kant vroeg zich bijvoorbeeld af ‘wat kan ik weten?’, ‘wat moet ik doen?’ en ‘wat mag ik hopen?’ Over deze vragen wordt al meer dan 2000 jaar nagedacht. Filosofen denken na over logica, wetenschap, politiek, kunst, cultuur en de geschiedenis. Je kunt je wel voorstellen dat er dus heel veel verschillende filosofische vragen gesteld zijn, waar heel veel over geschreven is. Deze webklas geeft goed beeld van wat je inhoudelijk van de studie Filosofie kunt verwachten, al is er natuurlijk te veel geschreven om in vier weken te behandelen. Vind je de webklas interessant, en spreken de teksten en opdrachten je aan, dan is de studie Filosofie waarschijnlijk iets voor jou!

Inschrijven

De inschrijving is geopend! Je kunt je nu aanmelden voor de webklassen die starten op 5 november.

Heb je vragen over deze webklas? Stuur dan een e-mail naar webklassen@rug.nl. Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter als je op de hoogte gehouden wilt worden van de precieze data voor de volgende webklasronde .

Laatst gewijzigd:01 oktober 2018 09:02
printView this page in: English