Skip to ContentSkip to Navigation
Webklassen

Theologie

Bestemd voor

Scholieren die erover denken om Theologie te gaan studeren en/of leerlingen die een brede interesse hebben op het gebied van religie, cultuur, geschiedenis, filosofie en talen. Want wie denkt dat Theologie alleen over de Bijbel gaat, heeft het mis.

Spotprent uit de Reformatie
Spotprent uit de Reformatie

Geloof en geloven in context

Het doel van deze webklas is leerlingen kennis te laten maken met enkele thema’s die worden behandeld tijdens de bacheloropleiding Theologie.

Tijdens de bachelor Theologie krijgen studenten te maken met veel verschillende invalshoeken waarop religies als islam, jodendom en voornamelijk het christendom te benaderen zijn. Wat heeft Plato’s allegorie van de grot te maken met het Johannesevangelie? Welke gevolgen hebben de vondst van de Dode Zeerollen voor de drie grootste wereldreligies? En hoe kon het christendom groeien tot de grootste wereldreligie? Dit zijn voorbeelden van vragen die tijdens de opleiding aan de orde kunnen komen.

Theologie studeren betekent dat je kritisch leert kijken: naar de historische bronnen van het geloof, naar religieuze teksten, naar de betekenis van religieuze rituelen en naar de culturele context waarin het geloof is ontstaan. De relatie tussen religie, cultuur en samenleving staat centraal. Theologie gaat bovendien over mensen. Wat hen drijft, wat hen beweegt.

In de webklas kunnen leerlingen proeven aan boeiende thema’s die de Theologie rijk is. In deze webklas verdiep je je in de Hebreeuwse taal, de geschiedenis van het christendom, de islam en de ethiek van het christendom.

Studielast en honorering

Deze webklas duurt vier weken. Iedere week bestudeer je bronnen en maak je een opdracht. Als je de gehele cursus met goed gevolg aflegt, kun je 10 studielasturen verdienen. Houd er rekening mee dat je gedurende de looptijd van de cursus per week ongeveer 3 uur aan voorbereiding en online colleges zult besteden. Je krijgt een certificaat aan het eind van de cursus. Als je dat wilt inruilen voor studiepunten op school dan moet je daar zelf achteraan. Je kunt een docent vragen om ook lid te worden van de cursus zodat hij of zij kan zien wat er gebeurt.

Theologie studeren in Groningen

Als je theologie aan de RUG gaat studeren, hou je je bezig met vragen als: hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben islam en christendom gemeenschappelijk?

De studie is beduidend meer dan alleen het bestuderen van de Bijbel. Je gaat de politieke, sociale en culturele context onderzoeken waarin de teksten zijn geschreven die aan de opkomst en ontwikkeling van jodendom, christendom en islam ten grondslag liggen. Theologie studeren betekent dat je kritisch leert kijken: naar de historische bronnen van het geloof, naar religieuze teksten, naar de betekenis van religieuze rituelen en naar de culturele context waarin het geloof is ontstaan. De relatie tussen religie, cultuur en samenleving staat centraal. Theologie gaat bovendien over mensen. Wat hen drijft, wat hen beweegt.

Naast de webklas Theologie, is er ook een webklas voor Religiewetenschappen. Deze webklas geeft een goed beeld van de opleiding Religiewetenschappen.

Laatst gewijzigd:17 januari 2018 14:52
printOok beschikbaar in het: English