Skip to ContentSkip to Navigation
Webklassen

Taalwetenschap

Bestemd voor

Scholieren die Taalwetenschap willen gaan studeren.

De webklas

In deze webklas maak je kennis met de verschillende aspecten van de opleiding Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Je krijgt onderwerpen op het gebied van de theoretische taalkunde en de neurolinguïstiek.

Binnen de theoretische taalkunde wordt gekeken naar hoe de structuur van taal beschreven en geanalyseerd kan worden. Binnen deze webklas maak je kennis met syntaxis en semantiek. Bij syntaxis wordt gekeken naar de opbouw van zinnen en grammaticale systemen. De semantiek kijkt naar de betekenisrelaties tussen woorden en woordgroepen. Deze laatste discipline hangt nauw samen met takken van de filosofie, maar ook met aspecten van de grammatica.

De neurolinguïstiek bestudeert hoe taal verankerd is in de hersenen. Binnen dit gebied vallen ook taalstoornissen door hersenschade, zoals afasie. Binnen het vak afasiologie zal je meer leren over hoe taalverwerkingsprocessen en communicatie verstoord kunnen raken ten gevolge van hersenletsel. In deze webklas ga je samen met andere scholieren ontdekken hoe deze verschillende vakgebieden samenkomen in één opleiding.

Syntaxisdocent Mark de Vries - Taalwetenschap
Syntaxisdocent Mark de Vries - Taalwetenschap

Studielast en honorering

Je krijgt in deze webklas de mogelijkheid om je te verdiepen in drie van de disciplines die de studie Taalwetenschap aanbiedt. Elk onderdeel is goed voor vijf studielasturen. Je krijgt een certificaat aan het eind van de cursus. Als je dat wilt inruilen voor studiepunten op school dan moet je daar zelf achteraan. Je kunt een docent vragen om ook lid te worden van de cursus zodat hij of zij kan zien wat er gebeurt.

Taalwetenschap studeren

In het eerste jaar van de bachelorfase, de propedeuse, krijg je een overzicht van het vakgebied Taalwetenschap aan de hand van inleidende colleges op het gebied van de Psycholinguïstiek, de Neurolinguïstiek en de Theoretische Taalkunde. In het tweede jaar volg je voornamelijk dezelfde vakken als in het eerste. Deze vakken zijn verbredend en verdiepend. Er wordt ingegaan op recente ontwikkelingen, waardoor de opleiding het pad naar het actuele onderzoek effent. Ook leer je taalkundig onderzoek te doen. In het derde jaar volgen dan onderzoekscolleges, waarin gewerkt kan worden tegen de achtergrond van wat er wereldwijd gaande is op het gebied van de taalwetenschap. Tot slot kun je, door het schrijven van een bachelorscriptie, aantonen dat je hierbij de aansluiting hebt gevonden. Als je je bachelor hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden die je toegang geven tot een masteropleiding. Afhankelijk van je master kom je na je studie Taalwetenschap terecht in het onderzoek of in banen waarin je kennis over taalstoornissen kunt toepassen.

Inschrijven

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de ronde van 5 maart tot 2 april. De volgende ronde begint in november 2018. De inschrijving voor die ronde opent in oktober.

Heb je vragen over deze webklas? Stuur dan een e-mail naar webklassen@rug.nl. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte gehouden wilt worden van de precieze data voor de volgende webklasronde, of volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Laatst gewijzigd:26 juni 2017 09:56
printOok beschikbaar in het: English