Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieWebklassenWebklassen op interessegebied

Geschiedenis

De eerste drie weken staat steeds een ander tijdvak en een andere aanpak centraal. In de laatste week wordt je gevraagd een essay te schrijven. Je moet iedere week opdrachten inleveren, die worden nagekeken door je webklas docent. De tijdvakken die aan bod komen zijn De Oudheid, de Vroegmoderne tijd en de Moderne tijd. Daarnaast leer je om te gaan met Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en volg je een online hoorcollege (dat kan op een door jou gekozen moment!).

Bron beeld: www.nrc.nl
Bron beeld: www.nrc.nl

Meer weten?

De opleiding geschiedenis biedt een brede blik op het verleden en dit geeft inzicht in onze hedendaagse wereld. Hoe is onze maatschappij ontstaan? Hoe verging het andere delen van de wereld? Daarbij komen vragen aan bod als: Waarom steunen de Verenigde Staten Israël onvoorwaardelijk? Wat waren de laatste woorden van Lenin? Wie liep drie dagen door de sneeuw om de paus vergeving te vragen? Waarom is apartheid een Nederlands woord? Hoe werd Afrika het armste continent? Wat zijn de historische wortels van de Zwarte Pietendiscussie? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden bestuderen historici verschillende tijdvakken en hebben zij talloze aanpakken ontwikkeld. Deze webklas biedt een inleiding op een aantal van de meest bestudeerde tijdvakken en aanpakken. Deze komen aan bod door verschillende teksten en opdrachten die allemaal uit eerste jaar van de opleiding komen. Daarmee geeft de webklas een waarheidsgetrouw beeld van de opleiding geschiedenis in Groningen.

Deze cursus geeft een goed beeld van wat je in het eerste jaar van een studie Geschiedenis kan verwachten. Je leert wat er bij komt kijken om een hoorcollege te volgen, hoe je teksten moet interpreteren en hoe je moeilijke vragen kan beantwoorden. In de loop van een studie geschiedenis komen veel andere vaardigheden aan bod, die hier niet worden aangeboden. Je kan daarbij denken aan interviewen, archiefonderzoek en bibliotheekonderzoek.

Inschrijven

De volgende ronde begint op maandag 5 november 2018. De inschrijving voor die ronde opent op 1 oktober.

Heb je vragen over deze webklas? Stuur dan een e-mail naar webklassen@rug.nl. Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter als je op de hoogte gehouden wilt worden van de precieze data voor de volgende webklasronde .

Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 13:01
printView this page in: English