Skip to ContentSkip to Navigation
Webklassen

Webklassenoverzicht

You can find the web classes taught in English below.

Webklassen in het Nederlands

Academische opleiding leraar basisonderwijs
Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van de academische opleiding tot leraar basisonderwijs. Je krijgt een eerste indruk hoe de deze studie op de universiteit wordt gegeven en getoetst.

Archeologie
In deze webklas staan opgravingen en de betekenis van deze opgravingen centraal. Je begint met een opgraving, dan de betekenis van de materialen die zijn opgegraven. Daarna wordt deze betekenis gelinkt aan informatie die al bestaat over de vindplaats en de omgeving. In de laatste week kijk je of de maatschappij in latere periodes veel is veranderd.

Bedrijfskunde
Deze webklas gaat dieper in op het productieproces, concurrentievoordeel, organisatiestructuren, marketing, gedrag in organisaties en operations.

Bewegingswetenschappen
In de webklas Bewegingswetenschappen ga je aan de slag met vijf thema’s. In de eerste module wordt het ‘domein’ Bewegingswetenschappen geïntroduceerd. In de bèta module krijg je een voorproefje van het vak wiskunde. Tot slot zijn er de modules ‘Motorische Controle’, ‘Neurofysiologie’ en een filosofiemodule. Elke module bestaat uit een videocollege, literatuur om door te lezen, en een afsluitende toets.

Communicatie- en Informatiewetenschappen
Communicatie is overal. Denk maar aan alle advertenties, folders en tv-spotjes. Eén ding hebben ze gemeen: er is door professionals goed over nagedacht welke informatie je krijgt en hoe dat gebeurt. Dat is ook waar het om draait bij Communicatie- en Informatie wetenschappen. Deze webklas geeft je inzicht in verschillende aspecten die een rol spelen in de wereld van communicatie.

Europese Talen en Culturen
De opleiding Europese talen en culturen combineert het leren van een moderne taal (Engels, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Russisch of Italiaans) met een specifieke blik op Europese geschiedenis en actualiteit. In deze webklas maak je kennis met onze opleiding in de volle breedte. We bieden verschillende profielen aan, die steeds een andere blik op een moderne Europese taal geven.

Farmacie
De webklas farmacie gaat over aspirine. Een geneesmiddel dat iedereen kent, maar weet je ook hoe je het maakt? Of hoe het eigenlijk werkt?

Geneeskunde
Steeds vaker lees je dat het aantal mensen met suikerziekte (diabetes) snel toeneemt. Op dit moment hebben ruim een miljoen mensen in Nederland diabetes en naar verwachting zal dit aantal blijven stijgen. In de webklas ga je onder begeleiding met scholieren uit heel Nederland werken aan twee casussen over diabetes. Aan bod komen onder andere symptomatologie, diagnostiek en behandeling.

Geschiedenis
De opleiding geschiedenis biedt een brede blik op het verleden en dit geeft onder meer inzicht in onze hedendaagse wereld. Hoe is onze maatschappij ontstaan? Hoe verging het andere delen van de wereld? Leer antwoord te geven op dit soort vragen bij de webklas geschiedenis. This is History!

Griekse en Latijnse taal en cultuur
Wie waren de helden in de oudheid en hoe werd er tegen hen aangekeken? We bestuderen de held in het Vroeg-Griekse epos van Homerus en in archeologische vondsten. Dan kijken we in de Latijnse literatuur hoe Vergilius in zijn Aeneis een nieuwe held creëert en we zien hoe keizer Augustus zijn speciale positie verkreeg.

Informatiekunde
In deze webklas ga je samen met andere scholieren en onder begeleiding van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekken hoe taal- en tekstanalyse toegepast kunnen worden om zoekmachines slimmer te maken.

Midden-Oostenstudies
In deze webklas staat de oorlog in Syrië centraal. In het bijzonder richten we ons op de rol van de Islamitische Staat. We benaderen het conflict vanuit een aantal thema’s die bij Midden- Oostenstudies belangrijk zijn, zoals geschiedenis, politiek, cultuur en religie.

Nederlandse Taal en Cultuur
In deze webklas maak je kennis met de verschillende aspecten van de opleiding Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je krijgt onderwerpen op het gebied van historische letterkunde en moderne letterkunde. Daarbij duik je in de literatuur die ook tijdens de opleiding wordt behandeld.

Pedagogische Wetenschappen
In deze webklas ga je ontdekken waar een pedagoog zich mee bezighoudt. Waarom krijgen kinderen zoveel kinderen tegenwoordig een ‘etiketje’ omdat ze te druk zijn of brutaal? Hoe kun je opvoedkwaliteit meten? Waar lopen basisscholen tegenaan door de invoering van de Wet Passend Onderwijs? En hoe gaan jongeren om met social media?

Psychologie
In deze webklas krijg je een kijkje in de keuken van een van de grootste opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen. In 4 weken krijg je een goed beeld van de studie psychologie en met name het eerste jaar hiervan.

Rechtsgeleerdheid
In deze webklas ga je onder toeziend oog van begeleiders van de Faculteit Rechtsgeleerdheid werken aan een aantal casussen op verscheidene rechtsgebieden, zoals vrijheid van meningsuiting, noodweer (strafrecht) en belastingrecht. De casus komen regelrecht uit de rechtspraktijk, dus je begint meteen met het echte werk!

Sociologie
Altijd al willen weten wat een socioloog nu echt bezighoudt en wat je leert tijdens de opleiding sociologie in Groningen? Dan is het zeker een aanrader om mee te doen aan deze webklas sociologie! Je maakt kennis met verschillende onderwerpen. Je gaat bijvoorbeeld dieper in op Project X in Haren, leert meer over sociale dilemma’s, analyseert sociale netwerken, bespreekt het thema geluk en je maakt kennis met het Hawthorne effect en het bystander-effect

Taalwetenschap
In deze webklas maak je kennis met de verschillende aspecten van de opleiding Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Je krijgt onderwerpen op het gebied van de theoretische taalkunde en de neurolinguïstiek.

Theologie
Waarom zijn eigenlijk niet alle evangeliën in de Bijbel opgenomen? Wat is de relatie tussen de Bijbel zoals wij die kennen en de Dode Zeerollen? Om deze vragen te beantwoorden is het belangrijk om het Oude en Nieuwe Testament in hun culturele context te begrijpen. Het doel van deze webklas is leerlingen kennis te laten maken met enkele thema’s uit de bacheloropleiding Theologie. In deze webklas verdiep je je in de Hebreeuwse taal, de geschiedenis van het christendom, de islam en de ethiek van het christendom.

Wijsbegeerte
Wat kan ik kennen? Bestaan de dingen om ons heen wel écht? Kan ik mijn zintuigen vertrouwen? Zomaar wat vragen die door sceptici gesteld worden. In deze webklas maak je kennis met de stroming genaamd scepticisme. Het is een filosofische stroming waarbij fundamentele twijfel bestaat ten opzichte van zaken die normaal gesproken voor waar worden gehouden. Zo gaan wij er dagelijks vanuit dat wat onze zintuigen ons vertellen waar is, dat de dingen om ons heen bestaan en dat wij hier kennis van kunnen hebben. Een scepticus stelt juist deze dingen ter discussie. In de webklas ga je samen met andere scholieren en onder begeleiding van onderzoekers van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen aan de slag met het thema scepticisme.

Web Classes in English

American Studies
Do you like watching movies and television, exploring the past, and critical discussions about American politics and society? Are you keen on engaging with ideas from a range of different academic disciplines? This web class will allow you to find out more about this program by introducing you to four specific themes: the 2016 presidential elections; computer gaming; race and rhetoric in American politics; and creating a digital project on the theme of slavery.

Arts, culture and media
Paintings in caves and thousand year old sculptures prove that art is as old as mankind. In every folk, art playes an important role. That it wy art is important and valuable. We will ask questions about old and modern art. We will show you that art is food for thought.

Art History
Are you fascinated by art and by history? This webclass will suit you! Our programme focuses on both older and modern art. You wil learn to understand art, its origion and its value.

Artificial Intelligence
In this web class you are going to discover the different aspects of Artificial Intelligence. Each week a different topic is discussed. In the first week we are going to ask ourselves what intelligence really is. What are the necessities for intelligence? Are language and understanding of the world important for intelligence? You are going to look for some answers on the previous questions by talking to a chatbot on the internet.

Astronomy
This web class focusses on the Hubble law, which states that the universe is expanding. You will learn how to calculate the speed of the expansion by measuring distances and sizes of different star systems.

Chemistry
This webclass is about the research for which Ben Feringa recently won the Nobel Prize. We will discuss the research of Nobel prize winners Stoddart, Sauvage and Feringa. You will learn how the molecular motor works and what the applications are.

Computing Science
In this web class we give an introduction into computing science. We discuss challenges that are important in this digital world: How do I save large files in a compact way? How do I encrypt my data? And how easily is encryption cracked? What can be computed and what not? Can we actually compute everything that is theoretically computable before the last stars in the galaxy fade out? Besides theory and exercises on these topics we show you on a simulated computer what happens inside this machine. You will also write simple programs. Programming experience is not required.

Econometrics and Operational Research
In the web class you will be introduced to various subjects in the field of Econometrics like estimating housing prices, decision making and maximizing expectations and team formation based on statistics.

Economics and Business Economics
In the web class you will be introduced to various subjects in the field of Economics & Business Economics like the world economy, company analysis of Microsoft, Corporate Valuation and Financial Markets and Microeconomics of duopoly markets: Xbox versus Playstation.

English
This course deals with Shakespearean drama, Hamlet. The course material introduces you to Shakespeare in his historical context and explains the ways that plays were staged in outdoor theatres in early seventeenth-century England. The course material supplies you with the information necessary to compare and contrast the acting of Shakespeare's plays in his own time and today.

European Languages and Cultures
The major European Languages and Cultures combines learning a modern language (English, German, French, Spanish, Swedish, Russian or Italian) with a specific view on European history and topicality.

Global Responsibility & Leadership

The GRL web class gives you a first taste of what studying Global Responsibility & Leadership can look like. During the four weeks of the web class, you will be introduced to a variety of academic disciplines and lecturers, representative of the first year of the GRL programme. The disciplines that are addressed are: Politics, Global Health, Earth System Sciences and Psychology. Each web class will explore one of these disciplines, but the common thread throughout the programme is the link to the Sustainable Development Goals.

History
The major History provides you with a broad view on the past. This will give you insight in the modern world. How did our society develop? How did the development of other parts of the world go? Learn how to answer questions like this in this webclass. This is history!

Human Geography and Urban and Regional Planning
Society and its physical surroundings are changing constantly. Human Geography focusses on the interaction between people and places. It’s about the ‘where’ and the ‘why there’ in the world. Urban and regional planning is more about the design of space and how to improve this design through interferences. This web class is especially interesting for students who are interested in Geography and Sociology, but also in other social courses. This web class will teach you to look at the world around you with a geographical eye, and will help you to choose the Human Geography & Urban and Regional Planning major.

Industrial Engineering & Management
This web class is about smart grids. Nowadays a lot of renewable energy resources such as wind and sunlight are used. However, this poses some unique problems. Most renewable energy resources are not always available. For example there is no sunlight during the night and some days it is more windy than other days. Smart grids integrate smart meters, smart appliances, renewable energy resources and other devices to solve this problem. The smart grid can for example charge your car when there is an excess of energy and stop charging when there is a high demand.

International Business
This webclass has been designed for students who are considering starting their careers in International Business at the University of Groningen by enrolling in the IB program. It provides an overview of the wide range of topics this program covers such as globalization and exchange rates, culture and location advantages, international finance and corporate social responsibility and international marketing.

International and European Law
The LLB programme in International and European Law is specifically designed for students who wish to pursue a professional career in an international legal environment. Students will be given an understanding of the content and functioning of International and European law, both in its development and its application in an international, public, private economic, or policy-making, environment. In this webclass you will be introduced to topics such as European law in daily life, treaty interpretation (public international law) and human rights law in action.

International Relations and International Organization
The bachelor’s degree programme in International Relations and International Organization is an interdisciplinary programme that focuses on the international dimensions of politics, history, economics and law. Also, the programme pays attention to both the theory and the practice of international affairs.

Biology and Life Science and Technology
This webclass will introduce you to the majors of Biology and Life Science & Technology. We’ll be discussing about a wide variety of topics out of these fields of expertise. In the first week, the focus will be on marine biology. In week two, you’ll get introduced to cellbiology, in week three you’ll learn about theoretical biology, and in week four, it will be all about neurobiology.

Mathematics
In this web class you will study systems of linear equations. How can you solve them? And do linear systems always have solutions?

Media Studies
Media are central to our daily lives. In this web class we will show you how to study and understand the role of media in contemporary society. We will take a closer look at media organizations, the content they produce and how people use media. This web class introduces you to the BA in Media Studies and how students and lecturers explore the impact of media on the world.

Medicine
The English version of webklas 'Geneeskunde'. Do you want to know more about the diverse, academic study of Medicine in Groningen? Then participate in the Webclass Medicine, focusing on diabetes. You read it in the newspaper and many academics discuss this topic. The prevalence of diabetes in increasing. In 2011, there were 1 million diabetic patients in the Netherlands. According to the Dutch Diabetes Association this number will increase with 65.000 people per year.  In this webclass, you will work on two cases about diabetes under supervision of student assistants of the University of Groningen.

Minorities and Multilingualism
Do you want to become an expert in the field of minority groups and multilingualism? Or are you interested in a particular minority language, such as Frisian in the Netherlands, Marrocan in Amsterdam, Basque in Spain or Welsh in the UK? Consider this web class! In this English language web class courses on the political and historical aspects of minorities and multiculturalism are combined with courses about multilingualism and politics of language. This is the first and in depth look at a brand new BA track the University of Groningen will offer the coming academic year.

Physics
This webclass will give you an introduction to nanotechnology. In this field of science materials and systems are manipulated on a nanometer scale. In four weeks you will learn about the wonderful world of nanotechnology where gold particles can have several different colors, drops can move uphill and cancerous cells can be radiated from within the body.

Psychology
In this webclass you’ll be introduced to one of the largest studies of the University of Groningen. In four weeks, you’ll learn how psychologist study our way of thinking, our development and our social interaction. You’ll also learn about the application of psychology in organizations and in the clinical (neuro)practice.

Religious Studies
How does religion and the Internet interact? What is the personal motivation for muslims to go on a pilgrimage to Mecca? This web class gives you a good impression of the contents of Religious Studies. You'll learn to critically look at the terms that you're using, and you'll investigate the relationship between religion and culture from different angles of incidence.

Spatial Planning and Design
The society and its physical surroundings change constantly. Spatial Planning and Design focusses on the design of this space an how it can be improved with interferences. Infrastructure is a very important part of this. This webclass is meant for creative students, who are interested in geography, mathematics and the world around them. This webclass teaches you to look at the world around you, but also at the improvements that can be made. We’ll also help you in deciding whether Spatial Planning and Design is the major for you.

University College Groningen
The University College Groningen (UCG) offers an English taught bachelor programme in Liberal Arts and Sciences. As a UCG student you will not only learn to combine and integrate knowledge from different disciplines and methodologies, you will also be trained to use your creativity and discover different ways of thinking. Together, these skills and insights will prepare you to find innovative solutions for the challenges of our time.

Laatst gewijzigd:15 februari 2018 09:54
printOok beschikbaar in het: English