Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukSchrijven & presenteren

Wat voor bron kies je?

Voor het gemak onderscheiden we twee soorten bronnen: primaire bronnen en secondaire bronnen. Beide zijn belangrijk voor je onderzoek.

De steen van Rosetta is een zeer belangrijke primaire bron. Dankzij de door de Franse troepen in 1799 gevonden steen kon het Egyptische hiërogliefenschrift definitief ontcijferd worden.
De steen van Rosetta is een zeer belangrijke primaire bron. Dankzij de door de Franse troepen in 1799 gevonden steen kon het Egyptische hiërogliefenschrift definitief ontcijferd worden.

Primaire bronnen

Primaire bronnen zijn bronnen die van eerste hand komen, zoals interviews, brieven en dagboeken. Secondaire bronnen zijn juist commentaren op en interpretaties van die primaire bronnen. Denk hierbij aan handboeken, wetenschappelijke artikelen, commentaren in kranten, enz. Voor de originaliteit van je onderzoek is het van belang dat je zoveel mogelijk naar primaire bronnen verwijst; deze bronnen staan immers het dichtst bij wat de persoon dacht of wat de organisatie heeft bedoeld. Besef je wel goed dat het analyseren van primaire bronnen veel tijd vergt, en dat bronnen uit eerste hand niet altijd even betrouwbaar zijn. Overleg daarom altijd met je pws-begeleider of een primair bronnenonderzoek binnen jouw pws van toegevoegde waarde is.

Secundaire bronnen

Als je aan je pws begint, onderzoek je altijd eerst wat er al over jouw onderwerp geschreven is. Want het is erg leuk als je eerst de brieven van een 13e eeuwse Italiaanse schrijver gaat vertalen in een stoffige bibliotheek in Rome, maar als een ander dat al heeft gedaan, scheelt dat behoorlijk wat werk, nietwaar? Daarom zijn secundaire bronnen onmisbaar. Vaak gebruik je handboeken en wetenschappelijke artikelen om je verhaal goed te onderbouwen. Secundarie bronnen bieden diverse invalshoeken, interpretaties en kritieken op primaire bronnen en zijn darom onmisbaar voor je onderzoek. Je kunt uit de bronnen afleiden hoe de wetenschapper kijkt naar jouw onderwerp en deze met elkaar vergelijken. Een auteur uit de jaren '50 zou bijvoorbeeld heel anders tegen het thema 'vrouwenemancipatie' aankijken dan nu.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2018 14:20