Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Profielwerkstukprijswinnaars 2017

Marie Lokeprijs

Valt de kunstmatige hongersnood in Oekraïne van 1932-1933 (Holodomor) te beschouwen als een genocide volgens de richtlijnen van de VN zoals deze worden beschreven in het Verdrag inzake de Voorkoming van de Bestraffing van Genocide?

Janneke Drent - CSG Augustinus, Groningen

Janneke neemt je mee naar het Oekraïne van 1932/1933, waar op dat moment de Holodomor in volle gang is. De Holodomor is een vrijwel onbekende term in Nederland, maar deze kunstmatige hongersnood had een grote impact op het leven van miljoenen inwoners van Oekraïne. Oekraïense Boeren moesten meer voedsel afstaan aan de staat, dan dat ze konden produceren, hierdoor bleef er voor henzelf vrijwel niks over. Janneke heeft de Oekraïense overheid over de loep genomen en heeft onderzocht of de daden van de regering gezien kunnen worden als genocide. Haar conclusie? De Holodomor zou zeker in aanmerking kunnen komen voor erkenning als genocide, omdat de regering van de Oekraïense SSR op de hoogte was van de hongersnood, maar desondanks haar eigen bevolking doelbewust liet verhongeren. De situatie in Oekraïne was echter erg complex, dus de hoofdvraag kan niet met een definitieve ja beantwoordt worden. Ze hamert erop dat andere landen meer aandacht zouden moeten besteden.

Jan Kommandeurprijs

Antioxirice

Alinda Dersjant, Margot Knapen en Niels Bouman - ’t Atrium, Amersfoort

Boeren in Bangladesh kampen met een groot probleem: steeds vaker overstromen hun akkers en mislukt de rijstoogst. Alinda, Margot en Niels wilden daar wat aan doen. Ze maakten een spray die boeren na een overstroming over hun planten kunnen sproeien. Na uitgebreide tests bleek de spray inderdaad het herstel van de planten te bevorderen. De leerlingen maakten tenslotte een uitgebreid businessplan waarvan hun bedrijf (Antioxirice Limited) en de boeren voordeel kunnen hebben.

Jan Penprijs

Ontwikkelingssamenwerking: In hoeverre is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB en stichting Raise effectief?

Christianne van der Stege en Rhodé van der Kolk - Johannes Fontanus College, Barneveld

Christianne en Rhodé zijn naar Afrika afgereisd om hier de handen uit de mouwen te steken en zich in te zetten voor ontwikkelingshulp. Hier hebben ze inspiratie op gedaan voor hun profielwerkstuk met als hoofdvraag; In hoeverre is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB en stichting Raise effectief? Over het algemeen wordt er positief gesproken over ontwikkelingshulp, maar veel critici beweren dat dit een fabel is. Christianne en Rhodé gingen op onderzoek uit en namen kleine particuliere hulporganisaties onder de loep. Uit hun onderzoek is gebleken dat ontwikkelingshulp wel degelijk effectief is, maar dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering! Er wordt in het profielwerkstuk onder andere advies gegeven over de rol van de organisatie, de omgang met feedback, de relaties met andere hulporganisaties en de verdeling van verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Bekijk de hele uitslagenlijst

Laatst gewijzigd:16 november 2017 15:31