Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukOnderzoeken en analyseren

Werken met modellen

Alles over econometrie

Een bijzonder onderdeel van economie, eigenlijk een op zichzelf staande wetenschap, is econometrie. Econometrie is simpel vertaald ‘het meetbaar maken van economische verschijnselen’. Het zoekt dus verbanden tussen verschijnselen die niet meetbaar lijken of onvoorspelbaar lijken te zijn. Econometristen verzamelen enorm veel gegevens om daarvan te proberen een bepaalde voorspelling voor de toekomst te doen.

.
.

Econometrie kent verschillende aspecten, zoals:

Actuariaat: Als actuaris (verzekeringswiskundige) houd je van puzzelen met getallen. Een actuaris berekent bijvoorbeeld de premies van verzekeringen voor auto-, brand- of aardbevingsschade. Hierbij staat de relatie tussen toevallige gebeurtenissen en financiële risico’s centraal.

Financiële econometrie: In de richting Financiële Econometrie wordt het accent gelegd op de modellering van financiële verschijnselen. De kennis van statistiek en modelleren wordt gecombineerd met de kennis van de financiële economie om voorspellingen over financiële verschijnselen te doen. Accent hierbij ligt op de effectenbeurs, je ontwikkelt modellen met betrekking tot aandelenwaardering en -voorspellingen, indexen, onderzoek en implementatie.

Marketing Research: Er is inmiddels een grote hoeveelheid data beschikbaar over het handelen van de mens en deze data breidt zich nog iedere dag uit. Econometristen zoeken naar inzichten door middel van het verzamelen en analyseren van deze data. Uit de onderzoeken volgen vaak resultaten die gebruikt kunnen worden bij marketingbeslissingen van bedrijven. Marketing-onderzoekers komen veelvuldig in aanraking met verschillende markten (detailhandel, diensten, etc.) en met een scala aan marketingonderwerpen (segmentatie, prijsstelling, reclame-effectiviteit, etc.). Het is vooral een interessant vakgebied omdat het een perfecte mix is tussen theorie en praktijk.

Operationele Research: Operations Research (OR) omvat alle (wiskundige) methoden en technieken die nodig zijn om processen binnen het bedrijfsleven en non-profit organisaties te verbeteren c.q. te optimaliseren.

.
.

Hoe econometrie te gebruiken in je profielwerkstuk?

Econometrie zou je in je profielwerkstuk kunnen gebruiken door een bepaald verschijnsel dat jij interessant vindt, meetbaar te maken. Zo kan je gaan onderzoeken of er bepaalde samenhang is tussen die verschijnselen of proberen voorspellingen te maken voor de toekomst. Denk er hierbij wel aan of de informatie van toegevoegde waarde is, probeer bijvoorbeeld een conclusie te trekken die interessant kan zijn voor de school of een andere partij. Je kan de meest uiteenlopende dingen verzinnen:

Operational Research: Het verbeteren van bepaalde processen op jullie school (denk bijvoorbeeld aan de werking van de kantine; is er genoeg personeel in dienst, kunnen er dingen geautomatiseerd worden, verloopt de aanvoer soepel), de sportvereniging of de plaatselijke supermarkt. Hiervoor zou je zelf data kunnen verzamelen. Je kan mede scholieren ondervragen of bepaalde processen timen met een stopwatch.

Finance: Onderzoek de invloed van een bepaald verschijnsel op de waarde van een aandeel. Is er bijvoorbeeld een lineair verband tussen de temperatuur buiten en de waarde van een aandeel. Zorgt mooi weer voor hogere marktwaardes?

Marketing: Bij marketing is het vooral erg leuk om data te verzamelen van mensen uit jouw omgeving. Test bijvoorbeeld wat voor effect reclames hebben op je mede scholieren (zorgt de NIX18 reclame daadwerkelijk tot minder alcohol gebruik) of onderzoek de potentiele vraag naar het kopen van ijsjes op school (dit kan ook nog leiden tot een leuk bedrijfje).

Data verzameld, en nu?

Er bestaan verschillende programma’s om een eventueel verband tussen variabelen te berekenen. Belangrijk hierbij is dat de data meetbaar is. De invloed van iemands humeur is bijvoorbeeld een stuk lastiger te meten dan de invloed van iemands leeftijd.

Voorbeeld; Wat is het effect van temperatuur op de waarde van een aandeel? Je dataset bevat gegevens over de temperatuur en de waarde van een aandeel op dat moment van heel veel verschillende momenten. Hoe groter je dataset, hoe betrouwbaarder het resultaat. De endogenene variabele is de temperatuur, deze gegevens stop je in het model, en de waarde van het aandeel is de exogene variabele.

Er zijn verschillende programma’s die een eventueel effect tussen de twee kunnen meten, zoals excel, EViews, SPSS en STATA. Mocht je op jouw school nou geen toegang hebben tot deze programma’s, kom dan langs op de universiteit. De universiteit beschikt namelijk over deze software.

Studie kiezen

Vind je het leuk om wiskundig bezig te zijn met economische vraagstukken kijk dan bij de studie Econometrie. Maar ook studies als Economie en Bedrijfskunde (vooral de tracks Marketing, Accountancy, Finance, Macro- en Micro economie) bevatten een aantal wiskundige en statistiek vakken.

Laatst gewijzigd:06 april 2017 11:35