Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukOnderzoeken en analyseren

Laboratoriumonderzoek

Aan het werk in het laboratorium
Aan het werk in het laboratorium

Tijdens een bètaprofielwerkstuk kiezen veel mensen er voor een onderzoek in het lab uit te voeren. Er zijn een paar dingen waar je dan goed op moet letten:

Je onderzoeksplan
Voordat je je onderzoek uitvoert maak je een onderzoeksplan. Hierin beschrijf je wat je wil onderzoeken en hoe je dat gaat doen. Maak daarbij een duidelijk stappenplan. Let ook altijd op de relevantie en haalbaarheid van het onderzoek (zie hier onder). Hulp nodig bij het maken van je onderzoeksplan? Mail het bètasteunpunt!

Relevantie
Helpt het onderzoek je mee om je onderzoeksvragen te beantwoorden? Als je onderzoek doet naar de efficiëntie van zonnecellen is het niet relevant om zelf een zonnecel te maken. Het is wél relevant om de opbrengst van verschillende zonnecellen te meten.

Haalbaarheid
Is het onderzoek haalbaar? Onderzoek met proefdieren is bijvoorbeeld NIET toegestaan voor je PWS! Ook onderzoek waarbij je bijvoorbeeld drugs of medicijnen toedient aan proefpersonen is niet haalbaar! Kijk daarnaast wat voor materialen je nodig hebt. Heb je die of heeft je school die? Of kun je gebruik maken van een lab op de universiteit?

Eén variabele
Let op dat je in je experiment altijd één variabele onderzoekt. Als je twee variabelen varieert weet je niet of de uitkomst te wijten is aan de ene of de andere variabele. Bijvoorbeeld: als je wil meten hoe snel een reactie verloopt bij verschillende temperaturen is het belangrijk dat in je experiment alleen de temperatuur veranderd wordt. Als je bijvoorbeeld ook de roersnelheid verandert weet je niet of de reactie sneller verloopt doordat je de temperatuur hebt verhoogd, doordat je sneller roert of door een combinatie van factoren.

Gecontroleerde omstandigheden en duplo
Veel experimenten zijn gevoelig voor omgevingsfactoren. Bij een andere temperatuur, een andere lichtintensiteit of een andere volgorde van stoffen toevoegen kan je resultaat ineens heel anders zijn. Het grote voordeel van laboratoriumonderzoek is dat je onder gecontroleerde omstandigheden kunt werken. Probeer dan ook je omgevingsfactoren zo veel mogelijk constant te houden en noteer het in je logboek als er iets anders loopt dan gepland!

Een mooi voorbeeld is onderzoek naar pijnbeleving bij muizen en ratten, beschreven door de Volkskrant. Dieren die door mannelijke onderzoekers worden geobserveerd blijken twee keer zo veel stresshormoon in hun lichaam te hebben als dieren die door een vrouw worden onderzocht. Stresshormonen kunnen (tijdelijk) pijn dempen en dus heeft het geslacht van de onderzoeker een behoorlijke invloed op de resultaten!

Als het mogelijk is geniet het altijd de voorkeur experimenten méér dan een keer uit te voeren, bijvoorbeeld (duplo) of drie (triplo) keer. Je doet dit om te controleren of je uitkomsten wel kloppen en of ze niet op toeval berusten.

Hulp bij een praktisch onderzoek
Heb je hulp nodig bij een praktisch onderzoek? Mail dan naar ons op: scholierenacademie@rug.nl

Labaratoriumonderzoek
Labaratoriumonderzoek
Laatst gewijzigd:06 augustus 2018 14:35