Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenM&O

Global Supply Chain Management

Global supply chain management, een hele mond vol, maar eigenlijk is het niets meer of minder dan het managen van de weg die een product aflegt van ruw materiaal tot eindproduct. Deze weg kan per product enorm verschillen. Zo is het noodzakelijk dat verse producten weinig schakels hebben vanwege de beperkte houdbaarheid, waar andere producten soms weken onderweg zijn voordat ze hun plek van bestemming bereiken.

Van koffieboon naar koffie
Van koffieboon naar koffie

De globalisering speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen van supply chain management, evenals de nieuwe technische snufjes. Vroeger was de boot het enige vervoersmiddel voor verre afstanden. Nu zijn er meerdere mogelijkheden voor het vervoeren van je producten; denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen en treinen. Daarnaast worden er ook steeds meer delen van het productieproces opgesplitst over verschillende landen en producenten; zo kan het ene deel van je telefoon uit China komen, terwijl het andere deel in Indonesië is gemaakt. De keuze tussen outsourcing (uitbesteden van delen van het productieproces) of het zelf produceren van de productie hangt grotendeels af van het kostenplaatje. Naast het kostenplaatje zijn er natuurlijk ook andere afwegingen die gemaakt moeten worden voordat een bedrijf besluit zijn productie uit te besteden.

Bij outsourcing geef je veel van je controle op aan andere bedrijven. Deze bedrijven hebben een eigen werkwijze, het is daarom belangrijk om te kijken of de normen en waarden in dit bedrijf niet botsen met die van je eigen bedrijf. Zo zijn kinderarbeid en oneerlijke handel vandaag de dag nog steeds aan de orde terwijl dit in de Westerse wereld vrijwel nergens meer geaccepteerd wordt. Een opkomende trend zijn fair trade producten, hier wordt niet zozeer gekeken naar een goedkoop productieproces, maar wordt de focus gelegd op eerlijke handel.

Fair trade-bananen
Fair trade-bananen

Dit heeft onder andere te maken met de vraag van de consument. Langzamerhand lijkt het er op dat steeds meer consumenten bereid zijn een eerlijk product boven een goedkoop product te kiezen. We vragen ons steeds vaker af; Hoe kan het dat onze producten zo goedkoop zijn? En de labels met de tekst ‘made in china’ zetten ons steeds vaker aan het denken. De consument eist steeds vaker dat bedrijven zich ook bewust bezig gaan houden met eerlijke producten, daarom wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds populairder, waarbij bedrijven de focus leggen op duurzame en eerlijke handel.

Toepassen in je PWS

In je PWS kun je onderzoeken in hoeverre consumenten bereid zijn meer te betalen voor fair-trade producten, met een goede enquête kun je gerichte vragen stellen over de mening van de consument. Je kunt je ook meer bezig houden met de bedrijven zelf, hoe kunnen ze meer doen met maatschappelijke bewustwording? Vergelijk bijvoorbeeld een non-fair trade bedrijf met een fair-trade bedrijf en kijk wat het non-fair bedrijf kan leren van het fair-trade bedrijf. Waar liggen de verschillen?

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een economische studie, misschien is dat iets voor jou! Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Terug naar alle M&O onderwerpen voor het profielwerkstuk

Laatst gewijzigd:07 juni 2018 13:51