Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenM&O

Corporate governance

Regelgeving voor bedrijven

Corporate governance houdt zich bezig met het managen van een bedrijf op zo’n manier dat de belangen van alle stakeholders worden gebalanceerd. Onder stakeholders verstaan wij mensen en partijen die simpelweg iets met het bedrijf te maken hebben; denk hierbij aan aandeelhouders, leveranciers, mensen op de werkvloer, maar ook wij als consumenten. Tegelijkertijd moeten de doelen van het bedrijf natuurlijk nog gehaald worden, corporate governance moet openheid en transparantie in dit proces bevorderen.

management
management

Trends

De afgelopen decennia is er veel veranderd op het gebied van management binnen grote bedrijven. Toen de VOC in de 17de eeuw ging werken met aandelen, waren deze aandelen niet bedoeld om de aandeelhouder macht te geven binnen een organisatie. Het enige waar de aandeelhouder destijds recht op had, was een deel van de winst. Als je dit vergelijkt met de grote bedrijven van nu, is dit bijna niet te vergelijken. Aandeelhouders ontvangen nog steeds dividend, maar kunnen daarnaast hun stem laten horen in de aandeelhoudersvergaderingen. Op deze manier kunnen ze meebeslissen over het beleid van het bedrijf. Bovendien heeft de overheid een code voor corporate governance opgesteld, hierin staan de regels voor de verhoudingen tussen stakeholders.

Een andere ontwikkeling in het management van grote bedrijven is de drang naar transparantie, steeds meer stakeholders eisen openheid van een organisatie. Consumenten willen weten waar de grondstoffen van hun producten vandaan komen en aandeelhouders willen meer openheid over de financiële situatie. De vraag naar transparantie komt niet uit de lucht vallen, onder andere fraude bij grote bedrijven heeft de drang naar transparantie aangewakkerd. Denk bijvoorbeeld aan het Enrol schandaal van 2001, of het meer recente Volkswagen schandaal. Wat gebeurde hier precies?

Schandalen

Enrol verdoezelde torenhoge schulden en kreeg het voor elkaar om de balans van Enrol er veel rooskleuriger uit te laten zien dan de daadwerkelijke situatie. Dit trok veel nieuwe beleggers en het geld voor nieuwe investeringen stroomde binnen. De waarde van de aandelen schoot omhoog. Na een tijdje kregen stakeholders toch argwaan; Hoe kon Enrol de gepubliceerde winsten realiseren? Toen Enrol vervolgens de nieuwe jaarcijfers publiceerde met daarin grote verliezen, kelderde de waarde van de aandelen van meer dan 80 dollar naar minder dan 1 dollar.

Het Volkswagenschandaal van 2015 is een recenter schandaal, het was het onderwerp van de dag. Tijdens het Volkswagenschandaal kwam naar voren dat motoren van dieselauto’s van Volkswagen zijn uitgerust met software die ervoor zorgt dat de uitstoot minder schadelijk is tijdens een controle in de garage dan tijdens normaal gebruik. Door het schandaal liep Volkswagen enorme reputatieschade op en de waarde van de aandelen daalde fors.

Wat kun je doen voor je PWS?

Enrol en Volkswagen hebben beide invloed gehad op de opkomst van Corporate Governance, daarom is het interessant om hier dieper in te duiken. Je kunt bijvoorbeeld Enrol vergelijken met een bedrijf waarin Corporate Governance wel een hele grote rol speelt. Wat zijn de verschillen? En in hoeverre kunnen strenge regels over Corporate Governance schandalen voorkomen?

Of neem Volkswagen onder de loep en kijk naar de reputatieschade die ze hebben opgelopen door het schandaal! Hoe kunnen zij het vertrouwen weer terugwinnen van de consumenten en andere stakeholders?

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een economische studie, misschien is dat iets voor jou! Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Terug naar alle M&O onderwerpen voor het profielwerkstuk

Laatst gewijzigd:07 juni 2018 13:51