Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenMaatschappijleer/-wetenschappen

Zorggebruik

In de krant staan bijna wekelijks berichten over verschuivingen in het gebruik van zorg. Tegelijkertijd is men druk bezig met het zoeken van verklaringen voor een toe- of afname in het gebruik van zorg. Als het gebruik van jeugdzorg in Friesland is toegenomen, komt dat dan omdat het aantal jongeren met psychosociale en opvoedproblemen in Friesland is toegenomen? En slikken Nederlanders meer geneesmiddelen omdat ze ook meer gezondheidsklachten hebben of vaker ziek zijn?
Hieronder een paar van de vele voorbeelden:

Vorig jaar slikten de Nederlanders 2,9 procent meer geneesmiddelen dan het jaar daarvoor , Regionale verschillen in langdurige zorg niet alleen verklaard door aandeel ouderen , Het gebruik van spoedeisende ambulancezorg in de periode 2008- 2013 met gemiddeld 4,2% per jaar gestegen .

Verklaringen

Over de verklaringen voor verschillen in zorggebruik is al veel geschreven. De eerste publicatie waarin een verband tussen sociale factoren en zorggebruik werd vastgelegd komt al uit 1958 (Hollingshead & Redlich)! De studie Social Class and Mental Illness: a Community Study leverde belangrijk bewijs dat sociale factoren konden samenhangen met verschillende typen psychiatrische aandoeningen én met de wijze waarop mensen psychiatrische hulp kregen. Deze en vele studies hierna toonden aan dat het grootste gedeelte van het zorggebruik niet verklaard wordt door de daadwerkelijke klachten of gezondheidsproblemen maar door sociale factoren.

Zorg
Zorg

Verschillende factoren

Uit dit onderzoek blijft dat het vaak niet de fysieke klachten zijn die leiden tot zorggebruik maar dat dit vaak door andere factoren beïnvloed wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en etniciteit invloed hebben op de mate waarin je zorggebruiker bent. Daarnaast zijn er factoren die het zorggebruik kunnen vergemakkelijken zoals het ontbreken van een wachtlijst, het hebben van de juiste zorgverzekering en een sociaal netwerk dat goede adviezen geeft omtrent het gebruik van zorg. Deze factoren tezamen en het feit of je al dan niet behoefte hebt aan zorg, bepalen vervolgens of je zorg gaat gebruiken

Beleid

Onderzoek naar factoren die zorggebruik beïnvloeden is erg belangrijk en noodzakelijk. Inzicht in de sociale factoren die het gebruik van zorg bepalen kunnen beleidsmakers handvatten geven voor het aanpassen van beleid. Zo kan er bijvoorbeeld bij het maken van een zorgplan voor een patiënt rekening gehouden worden met zijn sociale omgeving. Een obesitaspatiënt kan bijvoorbeeld een dieetplan van de arts krijgen maar als er bij hem thuis erg veel slechte voeding gegeten wordt, is de kans van slagen voor de patiënt klein. Daarom is het belangrijk om bij het maken van medisch beleid ook altijd te kijken naar de sociale omgeving van de patiënt.

Onderzoek

Een interessante onderzoeksvraag op het gebied van zorggebruik is bijvoorbeeld te onderzoeken waarom jongeren er soms tegen op zien om naar een hulpverlener te gaan als ze psychische problemen hebben: zoeken jongeren bijvoorbeeld geen hulp omdat ze bang zijn dat hun omgeving daar een oordeel over heeft? Een andere interessante vraag is om na te gaan welke samenwerking tussen de jongeren en de hulpverlener gewaardeerd wordt door jongeren en waarom dat positief wordt bevonden. Het sociale gebied van de zorg kan zeer interessant zijn om te onderzoeken. Voor het maken van een profielwerkstuk kan het erg leuk zijn om onderzoek te doen naar zorggebruik onder jongeren en of dit verandert als ze ouder worden. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit verschil verklaard kan worden door het veranderen van hun sociale relaties. Let erop dat je je onderzoek niet te breed maakt, hoe preciezer de vraag die je stelt, hoe beter het onderzoek vaak is.

Kom je er niet helemaal uit, of heb je behoefte aan extra ondersteuning bij je profielwerkstuk over dit onderwerp? Stuur ons gerust een e-mail met je vraag: gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:05