Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenMaatschappijleer/-wetenschappen

Totstandkoming van wetten

Tweede Kamer
Tweede Kamer

Het recht is altijd aan verandering onderhevig. Niet alleen omdat er steeds andere politieke partijen aan de macht zijn, maar ook omdat onze moraal niet vastligt. De veranderingen die zich voordoen in onze gedeelde waarden en de manier waarop die zich uiten in wettelijke normen, zijn een interessant onderwerp voor een profielwerkstuk. Doordat alle relevante documenten vrij beschikbaar zijn via het internet is het een dankbaar onderzoeksgebied.

Kamerstukken

Het is interessant om te kijken hoe een wetsartikel tot stand komt en hoe deze in de loop der jaren is gewijzigd. Denk aan de ontwikkelingen omtrent bijvoorbeeld abortus, euthanasie en pedoseksualiteit, maar ook bijvoorbeeld het kraakverbod of de langstudeerboete. Niet alleen de discussies die in de media zijn gevoerd leveren hierbij belangrijke bronnen op, maar ook de interne documenten van de Eerste en Tweede Kamer, die openbaar zijn! Brieven van ministers, resultaten van onderzoeken en zelfs de vragen die in de Kamer aan de minister zijn gesteld zijn allemaal terug te vinden. De zogeheten Memorie van Toelichting geeft een mooie samenvatting en een aanwijzing voor de rechterlijke macht ten aanzien van de interpretatie van de wet.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een juridische studie misschien iets voor jou! Kijk eens bij de studie Rechten en bij de webklas Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:27 oktober 2016 12:16