Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenMaatschappijleer/-wetenschappen

Pesten

Je PWS over pesten?
Je PWS over pesten?

We zijn allemaal anders. Deze verschillen kunnen tot interessante gesprekken leiden, maar ook tot pesten, haat en onverdraagzaamheid.

Pesten gebeurt op verschillende manieren. Iedereen kent wel de medeleerling die niet in de groep lijkt te passen. Het kind dat net te grote oren of een te grote bril heeft. Of de leerling die altijd overal het antwoord op weet waardoor hij anderen irriteert. Maar pesten gebeurt niet alleen op school. Ook thuis kunnen kinderen hier slachtoffer van worden. Via internet of WhatsApp is pesten snel gebeurd. Zelfs volwassen kunnen gepest worden op hun werk. Het gaat bij pesten altijd om een sterker iemand die een zwakkere bewust pijn wil doen of wil kwetsen, maar welke rol spelen meelopers hierbij?

Heb je je wel eens afgevraagd waarom mensen pesten? Of welke gevolgen dit heeft? Hoe zou je pesten kunnen voorkomen? Houden scholen zich hiermee bezig of zijn er vanuit de overheid preventieve middelen beschikbaar? Naast een literatuuronderzoek naar bijvoorbeeld de verschillende vormen van pesten, de oorzaken, de gevolgen en preventie, kun je ook zelf onderzoek naar pesten doen. Hier geven we meerdere suggesties.

Anti-pesttrainingen

Vergelijk bijvoorbeeld verschillende bestaande antipesttrainingen en lespakketten met elkaar en kijk welke effecten hiervan bekend zijn. Benader vervolgens basisscholen in je omgeving die een dergelijke training gebruiken. Op welke doelgroep richt de training zich en welke resultaten zijn zichtbaar? Wat vindt de school van deze training en hebben zij suggesties ter verbetering?

Als een benaderde basisschool nog geen trainingen geeft, kun je voorstellen om dit samen op te zetten. Door het doen van een voor- en nameting kun je dan het effect hiervan onderzoeken en terugkoppelen naar deze school.

Misschien heb je zelf wel ideeën over antipestlessen? Aan de hand van je literatuuronderzoek, de bestudeerde trainingen en hun resultaten kun je ook je eigen training samenstellen. Wie weet dat je jouw training op een basisschool bij jou in de buurt mag uittesten? Spreek dit goed door met de schoolleiding en geef daarbij aan hoe jouw programma zich verhoudt met de bestaande lespakketten. Vraag of je een voor- en nameting mag doen en meet het resultaat van jouw training.

Sociaal netwerk

Een heel ander soort onderzoek richt zich op het sociale netwerk waarbinnen er gepest wordt. Hoe zitten de pestverhoudingen in een schoolklas in elkaar? Wie zijn de pesters, meelopers en slachtoffers? Dit onderzoek je door het pestnetwerk van een basisschoolklas in jouw omgeving in kaart te brengen, zoals Dr. Gijs Huitsing onder andere ook deed. Door middel van een netwerkanalyse kijkt hij naar de contacten die leerlingen hebben binnen de klas en op welke wijze er binnen dit netwerk gepest wordt.

Tot slot vat je jouw onderzoeksresultaten nog kort samen en dan bediscussieer je deze. Hierbij vergelijk je ze met je literatuuronderzoek en je bespreekt de ervaringen en reacties van de school op jouw onderzoek.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een studie orthopedagogiek of sociologie. Als je interesse vooral uitgaat naar kinderen, opvoeding en onderwijs dan is de opleiding pedagogische wetenschappen misschien iets voor jou. Vond je vooral het hele groepsgebeuren rond pesten interessant, dan ligt sociologie meer voor de hand. Sociologie houdt zich namelijk bezig met sociale verschijnselen en het functioneren van mensen in groepen en dus in de samenleving. Ben je er nog niet uit? Doe dan een webklas om door middel van online opdrachten een goede indruk te krijgen van wat een studie inhoudt. Over dit onderwerp is bovendien een post geschreven op ons blog!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:19