Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenMaatschappijleer/-wetenschappen

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is in Nederland de wet passend onderwijs van kracht. In kranten, talkshows, opiniebladen en aan vergadertafels is het een veelbesproken onderwerp. Dove, blinde, gehandicapte kinderen die naar een gewone basisschool moeten? Kinderen met leer- en gedragsproblemen die een plekje krijgen in een reguliere basisschoolklas? Dit is een beeld dat bij velen ontstaan is na het invoeren van deze wet. Maar is dat wel de bedoeling van de wet? Gebeurt dat echt? Er bestaat veel onduidelijkheid over deze maatregel. Je PWS kun je dan ook over veel verschillende aspecten van deze maatregel doen. Wat is de invloed van deze maatregel op de kwaliteit van het onderwijs? Krijgen kinderen wel de ondersteuning die ze nodig hebben? Of hoe moeten leerkrachten dit aanpakken?

Leerlingen
Leerlingen

De wet in een notendop

In het kort betekent passend onderwijs dat scholen zorgplicht hebben, dat zij dus een passende onderwijsplek moeten vinden voor elk kind dat bij hen wordt aangemeld. Dit moet zoveel mogelijk in het regulier onderwijs. Als kinderen extra ondersteuning of zorg nodig hebben op deze reguliere school, wordt dit geregeld via het regionale samenwerkingsverband. In zo’n samenwerkingsverband werken reguliere en speciale scholen samen en maken ze afspraken over welke begeleiding en ondersteuning ze kunnen bieden en welke kinderen wel naar het speciaal onderwijs moeten. Eén van de doelen van de wet was verlichting van aanmeldingsprocedures, maar deze samenwerkingsverbanden moeten nu door andere, nieuwe procedures en protocollen heen waardoor er veel en lang vergaderd wordt. Wenselijke situatie of…? Voor je profielwerkstuk zou je kunnen onderzoeken of de samenwerkingsverbanden werken, en of ze inderdaad verlichting zorgen.

Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs betekent de passend onderwijs-wet dat reguliere scholen een ondersteuningsplan moeten opstellen, waarin ze opnemen wat voor zorg en ondersteuning ze kunnen bieden – met andere woorden: welke soort kinderen ze aankunnen. De ene school zal meer inzetten op leerproblematiek, de andere is wellicht toegankelijk voor kinderen in een rolstoel, enzovoort. Het kan dus zijn dat op een ‘gewone’ school ook blinde of autistische kinderen komen te zitten. Alle scholen in een samenwerkingsverband moeten samen een dekkend aanbod hebben, dat betekent dat alle soorten ondersteuning en zorg aangeboden moet kunnen worden. In de praktijk kan dit dus betekenen dat een doof kind op 50 km van zijn/haar woonplaats naar school kan gaan. Wenselijke situatie of…? Een interessante invalshoek voor je profielwerkstuk zouden ervaringen van leerkrachten kunnen zijn: interview ze over het lesgeven aan steeds diversere kinderen, of interview ouders en kinderen over de nieuwe regels en nieuwe scholen waar ze heen moeten.

Basisschoolleerlingen
Basisschoolleerlingen

Politieke discussie

De doelen van deze wet waren/zijn minder bureaucratie, goede docenten voor de klas, geen thuiszitters en betere afstemming tussen onderwijs en zorg. In het filmpje hieronder zie je hoe de overheid dit uitlegt. Dit klinkt allemaal goed, maar in de praktijk blijkt onduidelijkheid te heersen. Moeten we de wet toch maar bestempelen als ouderwetse bezuinigingsmaatregel, ingepakt met mooie doelen? In dit filmpje , gemaakt door De Monitor, ziet de situatie er namelijk alweer heel anders uit. Wenselijke situatie of…? Een interessant perspectief voor je profielwerkstuk is de visie van de politieke partijen op de nieuwe wet. Of: hoe is de wet eigenlijk tot stand gekomen?

De wetenschap over inclusief onderwijs

Naast een politieke discussie bestaat er ook een interessante wetenschappelijke discussie over een aspect van passend onderwijs. Als er kinderen met steeds meer verschillende onderwijsbehoeften bij elkaar in één klas zitten, spreken we uiteindelijk van inclusief onderwijs. Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar het effect en de wenselijkheid van inclusief onderwijs. Kinderen leren op deze manier vanaf het eerste moment om te gaan met kinderen met beperkingen, ze zitten in een klas die de samenleving representeert en dat zou ook de acceptatie van gehandicapten bevorderen. Aan de andere kant is het maar de vraag of op deze manier de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd kan worden en of dit systeem bijvoorbeeld pesterij niet in de hand werkt. Over inclusief onderwijs kun je een hoop interessante onderzoeken lezen en deze verwerken in een PWS: is inclusief (passend) onderwijs wel wetenschappelijk bewezen de beste oplossing?

Internationaal perspectief

Hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Toevallig is onze eigen Rijksuniversiteit Groningen in 2011 ingeschakeld om uit te zoeken of de zorgplicht ook in andere landen is ingevoerd en hoe dat is gebeurd. Acht landen zijn hierin meegenomen: Zwitserland, Noorwegen, België, Duitsland, Ierland, Schotland, Zweden en Oostenrijk. In veel van deze landen is in de wet opgenomen dat er voorkeur bestaat voor inclusief onderwijs. Benieuwd hoe dit allemaal precies zit? Duik in het internationale onderwijsbeleid en schrijf een baanbrekend PWS!

Leuk?

Vind je dit interessant? Misschien is de studie Pedagogische Wetenschappen wel wat voor jou! Meer weten over deze studie? Bezoek dan de open dag , doe mee aan een webklas of aan Een dag student ! Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl , wij helpen je graag verder!

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 10:59