Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenMaatschappijleer/-wetenschappen

Kinderopvang

In Nederland gaan veel kinderen naar de kinderopvang. Het wordt gezien als de manier waarop beide ouders kunnen werken en het kind sociale vaardigheden aan kan leren. Toch is dit niet in alle landen zo gewoon. In Italië wordt de kinderopvang geregeld binnen de familie (oma past dan bijvoorbeeld op) of, wanneer de ouders veel geld hebben, door een au pair. Onderzoek voor je PWS zelf hoe je oude basisschool de buitenschoolse opvang heeft geregeld en toets deze aan de overheidsregels, interview gastouders en leid(st)ers of onderzoek de mogelijkheid van dagarrangementen.

Je PWS over kinderopvang?
Je PWS over kinderopvang?

Kosten van kinderopvang

Ook qua kosten zijn er grote verschillen tussen de Europese landen. In Frankrijk is de kinderopvang gratis, Zwitserland is de duurste van Europa en in Zweden is de kinderopvang inkomensafhankelijk (arme ouders betalen minder dan rijke ouders). Nederland zit hier tussen in. Hier betalen overheid, werkgever en de ouders allemaal een deel van de kosten, dit is ook deels inkomensafhankelijk. Ieder land vult de kosten en invulling van de kinderopvang op haar eigen manier in, afhankelijk van de familie- en werkcultuur en de politieke leiding van het land. Voor je profielwerkstuk zou je een vergelijking kunnen maken tussen twee verschillende landen.

Hoeveelheid kinderopvang in Nederland

Neemt de hoeveelheid van de kinderopvang in Nederland af, of stijgt deze juist en hoe zou dit verklaard kunnen worden? Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het effect van gescheiden ouders op hoeveelheid kinderopvang, of misschien het feit dat steeds meer vrouwen kiezen voor een carriere in plaats van het huishouden. Voor je profielwerkstuk zou het dus leuk kunnen zijn om te kijken welke factoren een eventuele daling of stijging van de hoeveelheid kinderopvang zou kunnen verklaren.

Kinderopvang goed of schadelijk

Er is een onderzoek gepubliceerd over de mogelijk schadelijke gevolgen die de crèche kan hebben op de ontwikkeling van het kind. Het argument hiervoor is dat baby’s veel stress ervaren wanneer ze in de crèche zijn omdat hun ouders er dan niet zijn om voor ze te zorgen en omdat ze in een vreemde omgeving met veel vreemde geluiden en gewoontes zijn. Daarnaast zou het slecht zijn voor de baby’s (jonger dan 2 jaar) om langere tijd van hun ouders gescheiden te zijn. Ditzelfde onderzoek stelt echter ook dat de crèche wel heel goed is voor kinderen ouder dan 2 jaar omdat ze samen met de andere kinderen kunnen spelen en zo veel sociale en cognitieve vaardigheden opdoen. Je zou in je profielwerkstuk dieper in kunnen gaan op het effect van opvang op de ontwikkeling van een kind.

Lekker verven op de crèche
Lekker verven op de crèche

Ouderschapsverlof

Er zijn ook onderzoekers die pleiten voor langer ouderschapsverlof, sommige onderzoekers pleiten zelfs voor ouderschapsverlof van een jaar. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit mogelijk is en wat hier de voor- en nadelen van zijn. Naast het verlof van de vrouw, is de verlenging van het vaderschapsverlof ook een actueel thema. In Zweden is vaderschapsverlof van drie maanden bijvoorbeeld heel normaal, terwijl in Nederland sommige vaders maar vijf dagen krijgen. Je zou kunnen kijken naar de gevolgen hiervan voor zowel vader als kind, maar er kan ook gekeken worden welke economische gevolgen hieraan vast zitten.

Verschillende soorten kinderopvang

In Nederland zijn er nu al veel verschillende vormen van kinderopvang. Denk hierbij aan kinderdagverblijven, de naschoolse opvang en gastouderschap. Voor je profielwerkstuk zou je ook kunnen onderzoeken wat het verschil is tussen deze verschillende vormen van kinderopvang of welke alternatieve vormen van kinderopvang nog meer mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buren die op elkaars kinderen passen of kinderopvang georganiseerd voor en door ouders. Er zijn erg veel alternatieve kinderopvangvormen denkbaar en het zou interessant zijn om hier de mogelijkheden van te onderzoeken.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan zijn de studies pedagogiek, psychologie of sociologie misschien iets voor jou! Wil je al een kijkje nemen in de opdrachten die je op de eventuele studies zou kunnen verwachten? Doe dan een webklas!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:02