Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenMaatschappijleer/-wetenschappen

Gezond ouder worden

Gezond ouder worden. Het is waarschijnlijk niet iets waar jij op dit moment al mee bezig bent, maar toch kan het een heel interessant onderwerp zijn voor je profielwerkstuk! Het thema “Healthy Ageing” is door de RUG en het UMCG uitgeroepen tot speerpunt. Dat wil zeggen dat onderzoekers van zoveel mogelijk afdelingen en faculteiten van de RUG en het UMCG uitgedaagd worden om zich bezig te houden met de vraag hoe mensen over het hele leven heen zo lang mogelijk zo gezond mogelijk kunnen blijven. Dat is ook van groot belang in onze vergrijzende maatschappij, waar over een aantal jaren ongeveer een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. En van deze groep is dan 40% zelfs 80 jaar of ouder! Vaak wordt meteen aan problemen gedacht bij de vergrijzing, zoals een toename in het aantal mensen met chronische aandoeningen, en daardoor ook een toename in de kosten voor de gezondheidszorg. Maar vaak wordt vergeten dat mensen die chronische aandoeningen hebben, niet per se beperkt zijn in hun functioneren. Van de zelfstandig wonende ouderen in Nederland heeft de helft één of meer chronische ziekten, maar velen van hen zeggen toch dat ze zich gezond voelen. Wel is het zo dat over het algemeen vanaf 75 jaar de kans op ziekten en beperkingen toeneemt en ook de ervaren gezondheid dan wat afneemt.

Gezond ouder worden
Gezond ouder worden

Healthy of Happy Ageing?

Met het gegeven van de vergrijzing van onze maatschappij en van de vraag hoe mensen zo lang mogelijk gezond kunnen blijven – en dus het speerpunt Healthy Ageing – wordt over het algemeen vooral de nadruk gelegd op de lichamelijke gezondheid. Daarom zijn ook vele onderzoekers uit de medische en paramedische onderzoeksgroepen bezig met Healthy Ageing. Echter, voor de meeste mensen is goed oud worden niet alleen een zaak van gezond ouder worden, maar ook een zaak van gelukkig ouder worden. Dus zou de vraag niet veel meer moeten zijn: hoe kunnen mensen tot op hoge leeftijd een hoge mate van zowel gezondheid als geluk ervaren? Wat is daar voor nodig? Op 12 oktober 2018 organiseert de Scholierenacademie een symposium rondom dit thema. Bekijk het programma hier en meld je aan!

Uit onderzoek weten we dat geluk voor een groot deel afhangt van de sociale context van mensen. Mensen die veel goede sociale relaties hebben, zijn veel gelukkiger dan mensen die weinig sociale contacten hebben. Wat veel minder bekend is, maar wel vaak is aangetoond in onderzoek, is dat ook de lichamelijke gezondheid sterk afhangt van de sociale context. Zo weten we bijvoorbeeld dat mensen die goed sociaal ingebed zijn, langer leven dan mensen die weinig sociale contacten hebben, of die eenzaam zijn. En, wat nog belangrijker is: het effect van goede sociale relaties voor de levensduur van mensen, is vergelijkbaar met het effect van niet-roken. Dat is een aanzienlijk effect.

Gezond/gelukkig ouder worden en sociologie

Omdat de sociale factoren (sociale relaties, sociaal netwerk, en sociale activiteiten) zo belangrijk zijn voor de gezondheid en het geluk van mensen, is het van groot belang dat niet alleen de medische disciplines zich bezighouden met Healthy Ageing, maar dat ook sociologen en sociale wetenschappers zich met Healthy Ageing bezig houden. Sociologen weten veel over de sociale en maatschappelijke factoren die een rol spelen in de levens van mensen. Daarom kunnen sociologen helpen om erachter te komen hoe mensen zo lang mogelijk gezond en gelukkig kunnen zijn en blijven. Wat is er in sociaal opzicht nodig in onze maatschappij zodat ook ouderen sociaal mee kunnen blijven doen, en positieve sociale ervaringen hebben, die vervolgens bijdragen aan hun gezondheid en geluk? Wat zouden zinvolle sociale rollen voor mensen kunnen zijn, na hun pensionering? Voor veel mensen is hun werk een zinvolle sociale rol, maar die valt weg bij de pensionering. Hoe gaan mensen daarmee om? Wat doen mensen zelf, en wat kunnen ze doen, om te zorgen dat ze zich gezond en gelukkig kunnen blijven voelen? Als we hier veel meer over weten, dan wordt het ook mogelijk om interventies en beleid te ontwikkelen. En daarmee bij te dragen aan een positieve maatschappij, waarin ouderen een volwaardige plaats hebben, en zich zo lang mogelijk gezond en gelukkig kunnen voelen.

Je eigen onderzoek

Voor je profielwerkstuk zou je onderzoek kunnen doen onder ouderen. Je zou mensen met een druk sociaal leven bijvoorbeeld kunnen vergelijken met mensen die veel eenzaamheid ervaren. Of je zou kunnen kijken of de sociale omgeving van ouderen stimulerend werkt voor het gezondheidsgedrag van deze mensen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Happy ageing
Happy ageing
Laatst gewijzigd:31 mei 2018 11:32