Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenGeschiedenis

Onderwijs: toen & nu

In de Middeleeuwen zag jouw klas er heel anders uit: geen leeftijdsgenoten en alleen maar jongens van goede afkomst. De lesstof was ook heel anders: alle lessen bereidden je voor op een functie in de kerk. Blij dat je nu leeft?!

Je PWS over de geschiedenis van het onderwijs?
Je PWS over de geschiedenis van het onderwijs?

Rond de 13e en 14e eeuw kwam hier verandering in. De industriële revolutie zorgde voor verstedelijking, waardoor er meer behoefte kwam aan mensen die konden lezen, schrijven en rekenen. In de steden kwamen hierdoor steeds meer scholen. Op het platteland veranderde echter nog weinig. De Verlichting zorgde ook hier voor verandering.

Sindsdien zijn er nog vele veranderingen doorgevoerd voor jouw klasindeling, jouw profielkeuze en jouw lesinhoud er waren. Over de geschiedenis van het onderwijs kun je jouw PWS schrijven!

Je profielwerkstuk

Onderzoek het onderwijs in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot nu. Maak een tijdslijn waarop je de diverse vernieuwingen plaatst. Leg hierbij de nadruk op de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Zij hebben zich namelijk vanaf 1800 gericht op de hervorming van het onderwijs in Nederland en zijn hierbij zeer invloedrijk geweest.

Bij onderwijsvernieuwingen horen ook de onderwijsvernieuwers van de eerste helft van de 20e eeuw. Hierbij denk je aan het Dalton, Montesorri en Jenaplan. Wat zien wij hier nu nog van terug?

Geef verder aan welke vernieuwingen in de tweede helft van de 20e eeuw hebben plaatsgevonden. Hierbij kun je de Mammoetwet, de Tweede Fase en andere recente veranderingen zoals je Profielkeuze noemen.

Doe zelf onderzoek naar lesmaterialen!
Doe zelf onderzoek naar lesmaterialen!

Eigen onderzoek

Interview jullie oma’s en opa’s over hun schoolervaringen. Vraag naar de tijd dat zij zelf nog kinderen waren, en naar de tijd waarin hun kinderen (dus jullie ouders) op school zaten. Zijn er in die tijd vernieuwingen doorgevoerd? Wat hebben zij hiervan gemerkt? Wat komt hiervan overeen met de gegevens die jij in de literatuur hebt gevonden? En hebben deze vernieuwingen op iedere oudere evenveel invloed gehad? Ook kun je vragen naar eventuele vakinhoudelijke verschillen door de jaren heen. Let er bij het afnemen van een interview op dat je open vragen stelt. Hiermee laat je de geïnterviewde aan het woord en krijg je veel informatie over je onderwerp.

Een ander eigen onderzoek kun je doen in het Onderwijsmuseum in Rotterdam. Dit museum heeft de grootste onderwijscollectie van Europa. Van de griffel en de lei heb je vast wel eens gehoord! Hier kun je ze met eigen ogen zien! Ook zie je wat er tegenwoordig allemaal gebruikt wordt tijdens de les. Maak hiervan een collage, een DVD of een presentatie. Je klasgenoten kunnen zo ook zien wat er door de jaren heen veranderd is. Dit eigen onderzoek is zeker de moeite waard!

Discussie

Nu je je in de geschiedenis van het onderwijs hebt verdiept, kun je hopelijk weergeven hoe jij hierover denkt. Met deze discussie rond je je PWS af. Wat vond je opmerkelijk aan alle vernieuwingen? Denk je dat het onderwijs zoals jij het nu krijgt, echt het beste is, of zou je wel terug willen naar vroegere tijden? Misschien ben je wel van mening dat wij nog wel wat van vroeger kunnen leren. Geef dit dan weer in een betoog.

Ook als je een eigen onderzoek hebt gedaan naar de verschillende lesmaterialen, kun je in de afsluiting weergeven hoe jij erover denkt. Zou je nog wel een lei of griffel willen gebruiken, of zie je alleen maar voordelen aan jouw schrift en computer? Geef alle voor- en nadelen weer en laat zien waarop jij je mening heb gebaseerd!

Studiekeuze

Vind je dit een leuk onderwerp? Dan is de studie pedagogiek misschien iets voor jou… Of gaat je interesse meer uit naar geschiedenis?

Laatst gewijzigd:27 oktober 2016 12:15