Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenGeschiedenis

Industriële Revolutie

Je PWS over de industriële revolutie?
Je PWS over de industriële revolutie?

Auto’s, treinen, fabrieken en machines. Misschien is het moeilijk voor te stellen, maar er was een tijd dat deze niet bestonden. Deze uitvindingen hebben we te danken aan de industriële revolutie. De industriële revolutie was een snelle verandering in het economische leven, waarbij mensenhanden werden vervangen door machines. Deze revolutie begon in de 18e eeuw in Engeland en is zeer belangrijk geweest in het vormen van onze huidige maatschappij.

Duik terug in de tijd en schrijf je profielwerkstuk (PWS) over de industriële revolutie! Sta stil bij de oorzaken van deze revolutie. Waarom begon het in Engeland en wat waren de gevolgen? Hoe was het in Nederland? Dit zijn allemaal vragen die je in je PWS kunt verwerken.

De stoommachine

Voor de industriële revolutie werkten mensen rond hun huis en waren zelfvoorzienend. De mannen werkten op het land en de vrouwen weefden wol in huis. Dit noemt men huisnijverheid. In de 18e eeuw veranderde dit snel door de industriële revolutie. Deze revolutie had verschillende oorzaken, die je in je PWS kunt bespreken.

Eén oorzaak was de uitvinding van de stoommachine. Op basis van ideeën van voorgangers ontwikkelde James Watt de eerste beheersbare stoommachine. Deze werd al snel ingezet in de textielindustrie en zo kon de industriële revolutie beginnen.

De gevolgen

De industriële revolutie had grote gevolgen. Er kwamen fabrieken, waarin kleding, goedkoop en in grote aantallen, werd geproduceerd. De productie van ijzer werd verbeterd en er kwamen spoorwegen en treinen. De huisnijverheid kwam ten einde en mensen verhuisden van het platteland naar de fabrieken. Rond de fabrieken ontstonden zo grote steden en de samenleving veranderde steeds meer. Deze en vele andere gevolgen kun je in je PWS bespreken.

De keerzijde van de industriële revolutie

De veranderingen brachten niet alleen rijkdom voor fabriekseigenaren en banen voor duizenden mensen, maar ook problemen. Plattelandsmensen, die verhuisden naar de steden, kwamen terecht in kleine, overvolle arbeidshuisjes met onvoldoende hygiëne. Arbeiders hadden niets te vertellen en moesten vaak onder erbarmelijke omstandigheden werken. Ook kwam er vaak kinderarbeid voor. Deze keerzijde kun je in je PWS bespreken.

Studiekeuze

Vind je dit een leuk onderwerp? Dan is een economische of bedrijfkundige studie misschien iets voor jou! Of gaat je interesse meer uit naar geschiedenis?

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:07