Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Een ander vak?

vind je bij het Alfa- of het Bètasteunpunt
  • Alfasteunpunt
    Voor alle talen, geschiedenis, filosofie, godsdienst, CKV en muziek. Ook vind je bij het Alfasteunpunt ook nog meer onderwerpen voor het vak maatschappijleer.
  • Bètasteunpunt
    Voor de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. Bij het Bètasteunpunt vind je ook nog meer onderwerpen voor het vak biologie.

Laatst gewijzigd:27 september 2016 15:41