Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenEconomie

China

Booming business en ontwikkelingsland
Je PWS over de Chinese economie?
Je PWS over de Chinese economie?

Er is bijna geen land dat de afgelopen jaren zoveel aandacht heeft gekregen in het westen als China. Dat is niet zo vreemd, want China heeft 1,3 miljard inwoners en heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een mondiaal belangrijk handelsland. Hun economische groei is immens geweest en het zou kunnen dat de kredietcrisis hen nog meer groeipotentieel biedt.

Vraag je je af wat China heeft gemaakt tot het land wat het nu is en hoe het deze positie heeft bereikt? Dan zou je je PWS over de Chinese economie kunnen schrijven. Wat denk je, zal China in de toekomst de belangrijkste economie van de wereld worden?

De economische ontwikkeling

Het is handig om eerst een algemeen beeld van China te geven, voor je dieper ingaat op de economische ontwikkeling. Hiervoor is het BNP pp over de afgelopen decennia een goede indicator.

Vervolgens kun je onderzoeken wat de impact is geweest van de verschuiving van een centraal geleide planeconomie naar een vrije markteconomie op de ontwikkeling van het BBP pp. Andere belangrijke aspecten om bij stil te staan, zijn de invloed van buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investments, FDI) en de (internationale) politieke ontwikkelingen.

Inmiddels is China een enigszins welvarend land. Is dit ook zichtbaar in de gezondheidszorg en het onderwijs? Verder kun je ook bekijken hoe China omgaat met het milieu en de naleving van de mensenrechten in China. Kun je hierbij ook verbanden leggen met de internationale handel die China bedrijft?

China is lange tijd (en nog steeds) een land geweest waar bedrijven goedkoop kunnen produceren. Waar komt dat uit voort? Moet China hier actie in ondernemen en meer aandacht gaan besteden aan ontwikkeling van haar menselijk kapitaal, aan opleiding en gezondheid en meer een kenniseconomie worden? Of tast zij daarmee haar internationale concurrentiepositie aan?

Mogelijke interessante bronnen:

» De Chinese Bubble (van Tegenlicht over China en de toekomst)

» ‘De Chinacode ontcijferd: Economische grootmacht Ja. Wereldrijk Nee’ van H. Schulte

» ‘China zet de wereld op z’n kop’ van J. Kynge en  E. Brouwers

» Application of human capital theory in China in the context of the knowledge economy' van Shuming Zhao

Hoe Chinees is Loppersum, Diemen of jouw woonplaats?

De economische ontwikkeling van China kun je ook onderzoeken door te bekijken wat de impact van de Chinese economische ontwikkeling is op jouw eigen omgeving. Je kunt bijvoorbeeld een telefonische enquête afnemen bij bedrijven bij jou in de buurt. Je kunt ze vragen of ze Chinese producten afnemen? Welk deel van hun inkopen direct of indirect in China wordt gedaan? Tegelijk kun je ze vragen hoe dit tien jaar geleden was? Op deze manier kun je zélf bepalen of de Chinese handel in opkomst is. Daarnaast is het misschien ook interessant om te vragen of die ondernemers China als kans of als bedreiging zien?

Van de uitkomsten van de enquête kun je een presentatie maken. Misschien is de wethouder van economische zaken ook wel geïnteresseerd!

De toekomst van China

Als laatste kun je een schets geven van hoe jij denkt dat de economie van China zich verder zal gaan ontwikkelen. Wordt zij inderdaad de belangrijkste economie van de wereld? Of niet? En waarom denk je dat?

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een economische of bedrijfskundige studie, misschien is dat iets voor jou! Volg eens een webklas of kom naar de open dag van de RUG!

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 10:03