Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Integratie van migranten in Nederland

Hoe vaak hoor je wel niet in de media dat de integratie van migranten is mislukt? Of deze berichten kloppen, kan je je afvragen. Wel blijkt dat een deel van de migranten in Nederland – wat er in totaal bijna 2 miljoen zijn - problemen ervaart bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan taalproblemen en problemen in de omgang met Nederlanders.

Ben jij geïnteresseerd in de problemen die migranten ervaren bij de integratie in de Nederlandse samenleving of in de maatregelen die er getroffen kunnen worden om hun integratie beter te laten verlopen? Dan is een profielwerkstuk over de integratie van migranten zeker iets voor jou! Hieronder staan enkele problemen die jongere en oudere migranten kunnen ervaren bij de integratie in de Nederlandse samenleving beschreven, evenals strategieën om de integratie van jongere en oudere migranten te bevorderen. Jouw profielwerkstuk zou kunnen aansluiten op één van de genoemde onderwerpen.

Jongere migranten

Uitdagingen
In een rapport van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) uit 2014 blijkt dat niet-Westerse jongere migranten problemen ervaren bij de integratie in de samenleving. Zo ronden niet-Westerse jongere migranten gemiddeld minder vaak een hoge opleiding af en vinden zij minder vaak hoog betaald werk dan autochtonen. Een van de redenen voor moeilijkheden bij de integratie van jongere migranten uit de niet-Westerse samenleving is dat sommige van deze migranten ouders hebben die over het algemeen ook lager opgeleid zijn en de Nederlandse taal niet altijd beheersen. Toch zie je ook weer verschillen in het hoogst behaald opleidingsniveau als je migranten met een verschillende herkomst met elkaar vergelijkt. Ook in ruimtelijk opzicht zie je een kloof tussen (jongere) migranten en autochtonen; zo heb je de zogenaamde zwarte en blanke scholen en wijken waarin bepaalde groepen migranten in de meerderheid zijn.

In het rapport ‘Dichter bij elkaar?’ van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) staat dat allochtonen zich door autochtone Nederlanders steeds meer als buitenlanders zijn gaan voelen. In de Nederlandse samenleving worden de verschillen tussen autochtone en allochtone Nederlanders steeds meer benadrukt en door het verharde maatschappelijke klimaat gaan autochtone Nederlanders liever om met ‘hun eigen soort’. Hoe kunnen deze problemen rondom de integratie van jongere migranten mogelijk verholpen worden? Dit is aan jou om te onderzoeken!

Is de integratie van migranten al voltooid?
Is de integratie van migranten al voltooid?

Oplossingen
Verschillende organisaties komen met maatregelen om de integratie van jongere migranten te verbeteren. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan interculturele educatie, waarbij jongeren uit Nederland en uit het buitenland les krijgen over elkaars normen en waarden om elkaar ook beter te leren begrijpen. Ook zou er beleid kunnen worden gemaakt om jongeren met alle achtergronden op scholen toe te laten. Hierdoor zouden bijvoorbeeld zowel Moslims als Christenen op een protestantse basisschool moeten worden toegelaten.

Het is natuurlijk de vraag welke oplossingen het beste aanslaan onder (een bepaalde groep) jongere migranten. Waarschijnlijk hebben jongere migranten zelf ook ideeën over welke maatregelen er het beste genomen kunnen worden om hun integratie in de Nederlandse samenleving te verbeteren. Voor je profielwerkstuk zou je bijvoorbeeld kunnen onderzoeken welke maatregelen er volgens migranten genomen zouden moeten worden om de integratie te bevorderen.

Je profielwerkstuk
Aangezien er veel problemen en maatregelen zijn die betrekking hebben op de integratie van jongere migranten, is het belangrijk om je profielwerkstuk onderwerp goed af te kaderen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door de integratie van jongere migranten te bestuderen die uit hetzelfde land afkomstig zijn en/of die in dezelfde wijk wonen. Daarnaast is het goed om jongere migranten op basis van hun leeftijd of hun levensfase te selecteren voor je onderzoek (bijvoorbeeld: middelbare scholieren of werkende migranten). Je kan dus allerlei kanten op met je onderzoek, maar zorg er vooral voor dat je onderzoek goed uit te voeren is door de diepte in te gaan, in plaats van zoveel mogelijk te beschrijven.

Oudere migranten

Uitdagingen
Oudere migranten kunnen andere en ook meer problemen ervaren dan jongere migranten bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Zo zijn er meer oudere migranten die de Nederlandse taal minder goed beheersen dan jongere migranten en kunnen oudere migranten gemiddeld minder vaak gebruik maken van voorzieningen dan jongere migranten. Hoe komt dit? Onderzoek dat in een PWS!

Om de integratie te verbeteren, is het belangrijk dat niet alleen migranten zich aanpassen aan hun gastland, maar ook dat autochtone Nederlanders zich ook aanpassen en openstaan voor migranten. Toch blijkt dat er onder autochtone Nederlanders vaak nog weinig kennis en begrip is voor de achtergrond van oudere migranten en hun benodigdheden. Voor deze en andere problemen kunnen er oplossingen gezocht worden die de integratie van oudere migranten in de Nederlandse samenleving verbeteren.

Oplossingen
Heb jij ideeën over hoe de integratie van oudere migranten kan verbeteren? Heb je voorbeelden van oplossingen gezien en lijkt het je leuk om na te gaan of deze oplossingen aanslaan? Schrijf dan een profielwerkstuk over de integratie van oudere migranten in de Nederlandse samenleving.  

Je profielwerkstuk
Als je het interessant vindt om een profielwerkstuk over de integratie van oudere migranten in de Nederlandse samenleving te schrijven dan kun je een literatuurstudie doen, maar je kunt ook langsgaan bij organisaties die maatregelen nemen om de integratie van oudere migranten te bevorderen. Daarnaast zou je bijvoorbeeld ook enquêtes onder oudere migranten kunnen afnemen. Denk eraan dat je een onderwerp kiest dat niet te breed is om te beantwoorden.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een studie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen of aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen misschien wel iets voor jou. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan een opleiding aan de Faculteit voor Godsdienstwetenschap! Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Heb je aanvullende vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:32