Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Ruimte voor de natuur

Nederland is met zo’n 400 inwoners per vierkante kilometer is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Omdat er zo veel mensen zijn, staat de relatie tussen cultuur en natuur voortdurend ter discussie. Moet er meer ruimte gemaakt worden voor natuur? Hoe maken we deze ruimte? Door land ‘terug te geven’? Of valt het allemaal wel mee en kunnen we ook zonder grote natuurgebieden? Misschien is de eerste vraag wel: wat is nou eigenlijk natuur?

Is dit natuur?
Is dit natuur?

Natuur of cultuur?

Dat is een belangrijke vraag die gesteld wordt door wetenschappers binnen de culturele geografie. Behoort je achtertuin ook tot natuur of is het alleen natuur als het ongerept is door de mens? Dat zou betekenen dat er in Nederland geen natuur is, want iedere vierkante meter Nederland wordt op een bepaalde manier beheerd. Toch vinden we dat Nederland wel natuur heeft, kijk naar het Waddengebied, de Biesbosch of de Oostvaardersplassen. De scheidslijn tussen ‘natuur’ en ‘niet natuur’ is vaag. Neem maar eens 20 foto’s die gaan van stad tot wildernis met iedere keer een stapje in de richting van wildernis. Laat deze aan tien verschillende mensen zien en de één zegt dat je na 8 foto’s natuur op de foto hebt, de ander zegt dit na 14 foto’s.

Recreatie in de natuur

Veel mensen houden van natuur, maar we moeten er natuurlijk wel gebruik van kunnen maken. Mensen die vaak in de natuur zijn, zijn gelukkiger en hebben minder kans op een depressie. Daarom maken en onderhouden we gebieden zodat we de natuur in kunnen. Maar zoals al gezegd: het is moeilijk hier ruimte voor te vinden in een land als Nederland. Daarom hebben we hier beleid in. Kijk maar naar Natuurmonumenten, Natura2000, nationale parken en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wat doen deze organisaties of richtlijnen? Wat is het gewenste effect, hoe bereiken ze dit? De natuur in gaan voor je PWS en een weekend kamperen bij een nationaal park maakt je PWS misschien wel wat leuker.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Natuurcompensatie

Als je heel veel natuur hebt, is het minder belangrijk hoe je er mee om gaat. Althans, zo is gebleken uit onze geschiedenis; economische vooruitgang was belangrijker tot zeker 1970. Toen gingen er bellen rinkelen dat we voorzichtiger met onze natuur om moesten gaan en rond 1990 begon de Europese Unie met het stellen van richtlijnen. In Nederland zijn deze richtlijnen nageleefd in de vorm van natuurcompensatie. Voor ieder stukje natuur dat verdwijnt, door bijvoorbeeld een bedrijf dat wil uitbreiden, moet er een nieuw stukje, gelijkwaardige natuur bij komen. Een enorm aantal vragen kun je stellen bij dit proces. Is het wel natuur wat erbij komt? Is het gelijkwaardig, bijvoorbeeld wat betreft biodiversiteit? Hoe ver mag de nieuwe natuur van de oude natuur liggen? Misschien is er wel een leuk onderzoek mogelijk over zo’n compensatie.

Voor je PWS

Lijkt een PWS over natuur in Nederland wat? Dat is niet onlogisch: het is een complex, actueel en belangrijk onderwerp. Denk er wel om je PWS goed beknopt te houden. Zo is het niet slim om een vraag als ‘wat is natuurcompensatie?’ of ‘wat is natuur?’ als vraag te nemen voor je PWS, want dan wordt het veel te breed. Kijk voor verdere tips bij het opzetten van je PWS op deze site.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een studie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen misschien wel iets voor jou. Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:28