Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Mobiliteit en verkeer

In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen mensen van de ene naar de andere plek. Vaak doen ze dat zelfs meerdere malen op een dag. Hoe groter de mobiliteit, hoe verder de afstand die mensen af kunnen leggen. Verschillende variabelen hebben invloed op de mobiliteit van mensen. Binnen het thema vervoer en mobiliteit zijn talloze onderwerpen die geschikt zijn voor jouw profielwerkstuk.

Mobiliteit per bevolkingsgroep

In de grafiek hieronder van het CBS kun je zien wat de gemiddelde afstand per dag per leeftijdsgroep is. Zo zie je dat mensen in Nederland naarmate ze ouder worden steeds verder reizen totdat ze 30 zijn, ze tussen de 30 en 50 jaar iets minder kilometers beginnen af te leggen en dat de afgelegde afstand onder mensen die ouder zijn dan 50 jaar gestaag daalt naarmate de leeftijd stijgt. Bij de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder worden er ongeveer evenveel kilometers afgelegd als jonge kinderen afleggen. De afstand die bevolkingsgroepen afleggen wordt natuurlijk niet alleen door de leeftijd van mensen bepaald, maar je kan ook denken aan andere factoren zoals infrastructuur, opleidingsniveau, inkomen en geslacht. Je kan je bijvoorbeeld afvragen of mensen met een lager opleidingsniveau een kleinere afstand afleggen dan mensen met een hoger opleidingsniveau en zo ja, waarom? Of, in hoeverre beïnvloedt het opheffen van buslijnen in de binnenstad de mobiliteit van een bepaalde bevolkingsgroep? Deze vragen zijn voorbeelden van de talloze vragen die er te bedenken zijn op dit gebied.

Brongegevens: CBS 2014
Brongegevens: CBS 2014

Lopen, fiets, openbaar vervoer of toch maar de auto?

De vraag die bij bovenstaande informatie opduikt is: waarom kiest een persoon voor een bepaald vervoermiddel bij een bepaalde af te leggen afstand? Deze keuze wordt gemaakt op basis van meerdere componenten, die onder te verdelen zijn in een tijd-ruimtelijk, sociaal-cultureel, demografisch en een economisch component. Bij de tijd-ruimtelijke component kun je denken aan de afstand, reliëf, het weer op het moment van reizen, de beschikbare infrastructuur en de reistijd. Daarnaast is er ook de sociaal-culturele component: krijg je van autorijden een bepaalde sociale status? Geeft het openbaar vervoer je wel een veilig gevoel? Vind je het belangrijk minder CO2 uit te stoten? Bij de demografische component kun je onder andere denken aan de leeftijd van mensen; iemand die jonger is dan 17 jaar mag niet autorijden en iemand die kinderen heeft neemt waarschijnlijk sneller de auto. De economische component is onder andere terug te vinden in de prijs die er voor de aanschaf en het gebruik van het vervoermiddel betaald wordt. Soms is de trein goedkoper dan de auto, soms duurder, maar waar hangt dat van af? Beleidsmakers en overheden vinden het ontzettend interessant om meer over de invloed van deze componenten te weten te komen en geografen en planologen vinden de keuze van vervoersmiddelen ook erg boeiend om te onderzoeken.

Soms is fietsen handiger.
Soms is fietsen handiger.

Je profielwerkstuk

Vervoer en mobiliteit is dus een interessant en complex onderwerp. Iedereen maakt er gebruik van en dat doet men ook nog eens op verschillende schaalniveaus: van lokaal tot internationaal. Als het je leuk lijkt om een profielwerkstuk te schrijven op het gebied van vervoer en mobiliteit, dan doe je jezelf er een plezier mee het onderwerp beknopt te houden. Vaak is er veel meer achter een door jou uitgekozen onderwerp te vinden dan het in eerste instantie lijkt.

Bovendien zijn de onderzoeksmogelijkheden ook breed! Ga je zelf observeren of meemaken hoe het is om te reizen met bepaalde vervoersmiddelen? Wil je mensen enquêteren die onderweg zijn? Gegevens van NS opvragen? Fietsers tellen? Een literatuurstudie verrichten? Oftewel, kwalitatief of kwantitatief onderzoek verrichten? Kortom, met vervoer en mobiliteit als PWS-onderwerp kun je je onderzoek naar je eigen voorkeur vormen

Vind je dit een interessant onderwerp?

Dan is een studie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen misschien wel iets voor jou. Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Heb je aanvullende vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:29