Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Klimaat en politiek

Sinds de jaren '80 van de 20e eeuw verspreidt het idee van de opwarming van de Aarde zich richting het publieke domein. Voor veel van de milieuorganisaties werd het bestrijden van deze opwarming een topprioriteit. De publiciteit van het Kyoto-protocol in 2005 brengt de opwarming bij een breder publiek. Een meerderheid van de wereldbevolking is nu van mening dat de opwarming wordt veroorzaakt door menselijk handelen en dat deze opwarming gevaarlijke gevolgen kan hebben. Toch lijkt het erop dat de doelstellingen uit het Kyoto-protocol (tot 2020) bij lange na niet worden gehaald. Door de groeiende wereldeconomie is de vraag naar energie namelijk ook toegenomen. In december 2015 heeft in Parijs een nieuwe Klimaattop plaatsgevonden. Over de uitkomsten, het Akkoord van Parijs, zijn zelfs de meest kritische milieu-organisaties marginaal tevreden. Is dat optimisme terecht?

Parijs VN Klimaattop 2015
Parijs VN Klimaattop 2015

Klimaatverandering: hot item

Een film die je moet zien is An Inconvenient Truth, zo propagandeerden veel klimaatactivisten. De documentairefilm werd in 2006 gepresenteerd door Al Gore, voormalig vicepresident van de Verenigde Staten. Met deze film trok Al Gore de wereld rond om zijn ongerustheid te ventileren over de klimaatverandering en het bagatelliseren door politici. In de film gebruikt hij indringende beelden van gevolgen van verdroging, verwoestijning en het smelten van ijskappen. Met een interactieve kaart laat hij zien dat ongeveer de helft van Nederland onder water verdwijnt als gevolg van de opwarming van de aarde. In juli 2017 verschijnt het vervolg An Inconvenient Sequel: Truth to Power. De makers vonden dat er op gebied van klimaatverandering sinds de film uit 2006 verscheen zoveel is gebeurd dat een vervolg hard nodig is. De film is zelfs nog snel aangepast nadat president Trump de Verenigde Staten terugtrok uit het Akkoord van Parijs, om ook Trumps handelen als klimaatscepticus erbij te betrekken.

Kritiek

Er is niet alleen maar lof voor de documentaire. Al Gore toont ook fictieve beelden, zo gebruikt hij een scene van antarctisch ijs uit de bioscoophit The Day After Tomorrow om de opwarming van de aarde te tonen. Ook zijn sceptici die zeggen dat de klimaatverandering helemaal geen hot item is. Het is al sinds het ontstaan van de aarde aan de hand: zo kennen we hele koude perioden (ijstijden), maar is het waarschijnlijk ook nog veel warmer geweest dan het nu is. Zo is er nog veel meer kritiek op de film en op andere klimaatactivisten.

Klimaat & Politiek

De klimaatveranding is een belangrijk onderwerp van discussie in de internationale politiek. Ontwikkelingslanden stellen dat rijke landen de lasten moeten dragen, zij hebben immers hun positie te danken aan zeer vervuilende industrieën in de 19e en 20e eeuw. Hebben de ontwikkelingslanden het recht om van industrielanden te eisen dat ze hun uitstoot verminderen? Iedereen is het over eens dat we willen dat de mens tot in eeuwigheid op een schone aarde kan leven, maar bij wie komt de rekening te liggen?

Je profielwerkstuk

Er zijn veel maatregelen getroffen om klimaatverandering te verminderen. Betrek de klimaatdiscussies op de actualiteit om je te verdiepen in klimaat en actualiteit en je komt tot interessante conclusies!

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een studie aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen misschien wel iets voor jou. Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Kom je er niet uit of heb je aanvullende vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:30