Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Duitsland en China

Vergelijk de twee grootste exportlanden op sociaal en economisch gebied met elkaar. Waarin verschillen ze? Of wat zijn juist overeenkomsten? Combineer aardrijkskunde met economie om deze landen te vergelijken.

China

De economie van de volksrepubliek van China is sinds de jaren ’70 enorm aan het groeien. De economische groeicijfers liegen er dan ook niet om. Hoewel ze nog een lange weg te gaan hebben om op vergelijkbaar niveau te zitten met economische grootmachten als Duitsland en de Verenigde Staten, is China niet meer weg te denken in de wereldeconomie. In het dagelijks leven heb je dan ook veel te maken met producten die gemaakt zijn in China. Het land heeft een enorme bevolking van ruim 1,3 miljard inwoners. Veel westerse bedrijven hebben hun productie dan ook in China, wat voor een enorme werkgelegenheid zorgt. Maar er is ook een keerzijde; de inkomensverschillen zijn erg groot in China, zeker niet iedereen profiteert mee van die fantastische economische groei. Deze verschillen worden steeds groter. Geografisch zie je dat terug, vrijwel alle productie en economische ontwikkeling vindt plaats in het oosten van China, terwijl het westen lijdt aan enorme armoede.
Arbeidsintensieve productie in China & gemechaniseerde productie in Duitsland
Arbeidsintensieve productie in China & gemechaniseerde productie in Duitsland

Duitsland

Duitsland behoort tot de economische grootmachten van de wereld. Ze zijn groot voorvechters van de samenwerking in de Europese Unie en de euro. Zelfs tijdens de economische crisis was er in Duitsland nog sprake van economische groei. Ze zijn ook een belangrijk exportland, dus er wordt nog veel geproduceerd. Duitsland kent een uitgebreide economische geschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog was Duitsland afhankelijk van enkele grootmachten die de politiek en de economie bepaalde. Het westen van Duitsland kende economische groei en werd steeds belangrijker op de internationale markt. Het oosten bleef echter onder druk van de voormalige Sovjet-Unie achter op het westen en de verschillen werden groter. Sinds de val van de muur is Duitsland weer een geheel, maar de verschillen zijn nog steeds erg groot tussen Oost en West.

Je profielwerkstuk

Er zijn veel verschillen tussen de twee grootste exportlanden ter wereld, zo groeit de economie van China veel harder dan die van Duitsland, maar per hoofd van de bevolking is Duitsland veel welvarender. Maar er zijn ook overeenkomsten, die vaak onderbelicht worden. Zijn China en Duitsland een bedreiging voor elkaar, of zijn ze juist erg afhankelijk van elkaar? Maak een kritische analyse op basis van kenmerken van de landen om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een studie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen misschien wel iets voor jou. Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Heb je aanvullende vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 09:35