Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenDe Nicolaikerk: maak er wat van!

Stap 3: Het schrijven van een beleidsplan

Organisatorische en financiële mogelijkheden

Wanneer jullie je hebben georiënteerd en een beeld hebben van het kerkgebouw en de stichting, kun je beginnen met brainstormen over een plan. De vergadering is geopend! Hebben jullie een idee? Mooi! Dan is het nu tijd om dit om te zetten in een beleidsplan. Om het schrijven van zo’n beleidsplan iets te vergemakkelijken, hebben we een stappenplan voor jullie gemaakt:

Stap 1: Marktonderzoek


Bedenk goed wat jullie idee onderscheidt van andere concurrenten. Aan de hand van een SWOT-analyse kunnen jullie bepalen waar de krachten, zwakten, mogelijkheden en valkuilen van jullie plan liggen. Hoe willen jullie je product gaan verkopen? Hoe zorg je ervoor dat mensen graag naar jouw kerk komen en bereid zijn om ervoor te betalen?

 • Aan de hand van de 4 P’s (prijs, product, plaats en promotie) kan je een globale schets maken van datgene wat je aanbiedt.

 • Creëer een communicatieplan. Hoe zorg je ervoor dat mensen jouw nieuwe onderneming kennen? Hoe zorg je ervoor dat ze ook daadwerkelijk komen? Wil je gaan adverteren en hoe wil je dat gaan doen? Welke mediakanalen wil je gaan gebruiken (kranten, social media, posters, flyers, presentaties, mond-op-mond reclame)?

Begin met een marktonderzoek
Begin met een marktonderzoek

Stap 2: Financieel plan


Je hebt je marktonderzoek gedaan en er blijkt interesse te zijn voor je idee. Dan is het zaak om te onderzoeken of je plan financieel haalbaar is. Je moet allereerst weten hoeveel geld je nodig hebt om de initiële investering te bekostigen en hoeveel startkapitaal je nodig hebt om de operationele kosten te kunnen opvangen. Vervolgens is de vraag wie deze kosten zal financieren? Wil de kerk zelf bijdragen, wil je investeerders gaan zoeken, wil je een bank benaderen of kies je voor crowdfunding? Uiteraard is de belangrijkste vraag bij elke onderneming of het plan winstgevend is. Om dat te kunnen bepalen, moet je dan aan de hand van je marktonderzoek een verkoopprognose maken en dat vergelijken met de kosten die je maakt. Hopelijk houdt je aan het eind van het jaar een bedrag aan winst (verschil tussen opbrengsten en kosten) over. Hiermee kan je vervolgens (een gedeelte van) je initiële investering terugbetalen. Hoeveel jaar duurt het vervolgens totdat je investering is terug verdiend? Om een goed overzicht te creëren moeten er 3 financiële plannen gecreëerd worden.

Bedenk een financieel plan
Bedenk een financieel plan

Stap 3: Exploitatiebegroting (winst- en verliesrekening)

Verkoopprognose

 • Hoeveel mensen verwacht je?
 • Hoeveel verwacht je dat de mensen betalen?
 • Hoe verwacht je dat dit zich in de toekomst zal ontwikkelen.
 • Schets een aantal scenario’s. Maak een onderscheid tussen een best-case, normal-case en worst-case.
 • (Zijn er subsidies aan te vragen?)

Kosten

 • Operationele kosten
 • Administratiekosten
 • Functionele kosten
 • Personeelskosten
 • Huurkosten
 • Onderhoudskosten
 • (eventueel) afschrijvingskosten
Hoeveel mensen verwacht je?
Hoeveel mensen verwacht je?

Stap 4: Financieringsplan

 • Hoeveel geld heb je nodig voor de investering?
 • Hoeveel geld heb je nodig als startkapitaal?
 • Wie kan dat geld verschaffen? (lening, aandelen)
 • Wat is de vergoeding voor de geld verschaffer? (rente, dividend?)
 • Wanneer ga je de investering terugbetalen?
Hoeveel geld heb je nodig als startkapitaal?
Hoeveel geld heb je nodig als startkapitaal?

Stap 5: Liquiditeitsbegroting

 • Hoe hoog is de initiële investering?
 • Hoeveel start kapitaal heb je nodig?
 • Wanneer komen je inkomsten binnen?
 • Wanneer moet je je crediteuren betalen?
 • Wanneer moet je je lening aflossen?

Voor een uitvoerige omschrijving van een opzet van een businessplan, liquiditeitsbegroting, financieringsplan, winst-verliesbegroting et cetera, kijk eens op de website van de MKB service desk (midden-kleinbedrijf).

Laatst gewijzigd:31 maart 2016 14:33