Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenDe Nicolaikerk: maak er wat van!

Stap 1: Oriëntatie: het kerkgebouw & de stichting

Laten we beginnen bij het begin en dat is de kerk en de stichting waarmee jullie gaan samenwerken. Voordat je kunt beginnen met brainstormen over een passend verdienmodel, is het belangrijk om eerst eens kennis te maken met het gebouw en met de stichting. Denk er ook om dat je in je verslag je onderwerp kort inleidt. De Nicolaïkerk is een voorbeeld van een kerk waar naast het standaard gebruik wordt nagedacht over nieuwe manieren om dit kerkgebouw te gebruiken (in de literatuur valt dit onder de noemer: herbestemming). Introduceer hiermee je onderzoek en beschrijf de situatie van de Nicolaïkerk. Hoe functioneert dit kerkgebouw? Wat wordt jullie taak binnen dit project?

Een kerk heeft een bepaalde kunst- en cultuurhistorische waarde en bijna alle kerken in Nederland zijn Rijksmonument. Hiervoor gelden speciale regels. Het is vanuit praktisch opzicht belangrijk om je vertrouwd te maken met het kerkgebouw. Wat zijn de opties voor de Nicolaïkerk? Ga ook in gesprek met de stichting van de Nicolaïkerk. De leden van de stichting beschikken over alle kennis en ervaring die jullie nodig hebben. Overleg met hun wat de wensen en mogelijkheden zijn.

De kerk van boven
De kerk van boven

Wat is ‘herbestemming’, en kennismaken met de commissie

De plannen voor herbestemming zijn afhankelijk van de mogelijkheden die door de lokale overheid worden gegeven. Een kerk heeft een bepaalde kunst- en cultuurhistorische waarde en bijna alle kerken in Nederland zijn Rijksmonument. Hiervoor gelden speciale regels. Welke gebouwen Rijksmonument zijn, kun je vinden in het monumentenregister. Op de website monumenten.nl kun je meer informatie vinden over financiële en fiscale regelingen bij Rijksmonumenten, hier zal je rekening mee moeten houden bij het beleidsplan.

Een stukje literatuurstudie

Voor dit onderdeel van het onderzoek is een stukje literatuuronderzoek nodig. Kijk voor wat inspiratie naar veranderingen of vernieuwingen die bij andere kerken hebben plaatsgevonden. Hoe is dit aangepakt? Hieronder vind je alvast een bronnenlijst met handige websites, maar er is nog veel meer te vinden. Verdiep je in deze literatuur om een beeld te vormen van de waarde van kerken en bestemming. Waar zit normaliter de kunst- en cultuurhistorische waarde van kerken en hoe kun je deze bepalen?

Het interieur is erg belangrijk
Het interieur is erg belangrijk

Oriëntatie

Ieder kerkgebouw heeft eigen mogelijkheden die onder andere afhankelijk zijn van het gebouw, interieur en omgeving. Om er achter te komen wat voor mogelijkheden de Nicolaikerk heeft is het belangrijk om je eerst te oriënteren. Is het gebouw een monument en zo ja: om wat voor monument gaat het? Wat kun je te weten komen over de mogelijkheden die door de lokale overheid en de stichting worden gegeven? Wie is de juridische eigenaar van de kerk? Wat zijn de mogelijkheden die door deze partij worden gegeven?

Het kerkgebouw zelf: met wat voor gebouw heb je te maken?

Het is wenselijk dat de jouw plan ‘past’ bij het gebouw. Hierbij zijn elementen van belang zoals de bouwstijl van de kerk, de indeling, het interieur en de omgeving. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde elementen in de kerk zo karakteristiek zijn dat je deze graag wilt uitlichten in jouw plan. Kijk ook goed naar de indeling van het gebouw. Een kerk die onderverdeeld is in verschillende zalen is voor andere functies geschikt dan een kerk die uit één grote hal bestaat. Let ook op aspecten zoals akoestiek en belichting: je wil niet dat jouw video-uitleg bij één bepaald aspect door de hele kerk heen galmt, of dat je informatiebordjes op donkere plekken hangen waar niemand ze kan lezen. Kortom: houd de ogen open!

Interieur

Niet alleen het gebouw zelf kan een speciale kunst- en cultuurhistorische waarde hebben, bepaalde elementen in het interieur van de kerk kunnen ook van bijzondere waarde zijn. Je hebt je ondertussen ingelezen en een idee van welke onderdelen van kerkinterieurs van grote waarde kunnen zijn. Kun je in het interieur van jouw kerk elementen ontdekken die van groot belang zijn voor het ‘gezicht’ van de kerk? Is er bijvoorbeeld een orgel in de kerk of zijn er bepaalde oude muurschilderingen of kunstvoorwerpen?

Een inschatting

De bovengenoemde factoren zijn allemaal van invloed op jouw plannen voor de Nicolaikerk. Als het goed is heb je nu ongeveer een beeld van het gebouw en de kunst- en cultuurhistorische waarde. Je kunt nu al wat gaan nadenken over mogelijke bestemmingen. Houd er wel rekening mee dat de mening van de stichting een grote factor is voor de invulling van een kerk.
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:15