Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntInformatie voor docenten

Gastlessen

Gastlessen zijn speciaal ontworpen voor middelbare scholen. Een gastles wordt gegeven door een ouderejaars student die een college geeft over een bepaald onderdeel uit zijn studie.

Via Wetenschapsdate kunt u gastlessen van wetenschappers aan de Rijksuniversiteit Groningen aanvragen. Deze 'dates' kunnen gaan over de meest uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen. Wetenschapsdate heeft als doel leerlingen in aanraking te brengen met wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van de gastlessen is om leerlingen op een inhoudelijke manier kennis te laten maken met wetenschap. Dit houdt in dat de gastlessen inhoudelijk zijn en dus niet bedoeld zijn als studievoorlichting. (aspirant)-Wetenschappers zullen enthousiast gaan vertellen over hun eigen onderzoek. Doordat wetenschappers vertellen over hun eigen onderzoek verschilt de gastles qua karakter duidelijk van een conventionele les. Het uitnodigen van een gastspreker is dus de ideale manier om leerlingen op een originele manier kennis te laten maken met de wereld van wetenschappelijk onderzoek.

Laatst gewijzigd:29 november 2016 11:37