Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpunt

Genomineerden Jan Penprijs 2017

Beste profielwerkstuk E&M
Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking

Jan Penprijs 2017: Ontwikkelingssamenwerking: In hoeverre is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB en stichting Raise effectief?

Christianne van der Stege en Rhodé van der Kolk - Johannes Fontanus College, Barneveld

Christianne en Rhodé zijn naar Afrika afgereisd om hier de handen uit de mouwen te steken en zich in te zetten voor ontwikkelingshulp. Hier hebben ze inspiratie op gedaan voor hun profielwerkstuk met als hoofdvraag; In hoeverre is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB en stichting Raise effectief? Over het algemeen wordt er positief gesproken over ontwikkelingshulp, maar veel critici beweren dat dit een fabel is. Christianne en Rhodé gingen op onderzoek uit en namen kleine particuliere hulporganisaties onder de loep. Uit hun onderzoek is gebleken dat ontwikkelingshulp wel degelijk effectief is, maar dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering! Er wordt in het profielwerkstuk onder andere advies gegeven over de rol van de organisatie, de omgang met feedback, de relaties met andere hulporganisaties en de verdeling van verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Algoritmic Stock Trading
Algoritmic Stock Trading

Tweede prijs: Algorithmic Stock Trading: Kan ik een handelsalgoritme maken, dat over een bepaalde periode een hoger rendement behaalt dan de SPY?

Caspar Feitz - Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

Caspar heeft op eigen houtje een algoritme ontworpen om zo antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van zijn profielwerkstuk: Kan ik een handelsalgoritme maken, dat over een bepaalde periode een hoger rendement behaalt dan de SPY? Aan de hand van het analyseren van verschillende theorieën heeft hij een algoritme ontworpen, dit algoritme heeft hij vervolgens in een gunstig omgeving toegepast in de hoop zo het rendement van SPY te kunnen overtreffen. Het aandeel wiskunde in zijn profielwerkstuk was onmisbaar om zijn algoritme tot een succes te maken. Alhoewel het Caspar niet gelukt is om SPY te verslaan, heeft hij wel een werkend algoritme weten te ontwikkelen en is hij tijdens zijn onderzoek tot vele nieuwe inzichten gekomen over de vele factoren die invloed kunnen hebben op een algoritme.

Gevangenis
Gevangenis

Derde prijs: De levenslange gevangenisstraf: Is de levenslange gevangenisstraf in zijn huidige vorm een juridisch goede straf?

Walter de Jong - Driestar College, Gouda

Walter heeft zich de afgelopen maanden ondergedompeld in verschillende wettenbundels en boeken om zo als een echte jurist te kunnen kijken naar het onderwerp van zijn profielwerkstuk: ‘levenslange gevangenisstraf’. Het onderwerp is onderzocht aan de hand van de volgende hoofdvraag: Is de levenslange gevangenisstraf in zijn huidige vorm een juridisch goede straf? De levenslange gevangenisstraf staat op dit moment vaak ter discussie, omdat het aan de ene kant onze samenleving beschermt, maar aan de andere kant niet overeen zou komen met de rechten van de mens. Na veel literatuuronderzoek is Walter tot de conclusie gekomen dat levenslange gevangenisstraf inderdaad in strijd is met de mensenrechten en dat er daarom een alternatief opgesteld moet worden voor de levenslange gevangenisstraf (alleen in uitzonderlijke gevallen is levenslange gevangenisstraf gepast).  

Hema en V&D
Hema en V&D

Eervolle vermelding: Hema vs V&D: Waarom weet HEMA zich wel staande te houden maar V&D niet?

Mylena Maitimu - Thorbecke College Prinsenlaan, Rotterdam

Het faillissement van het warenhuis V&D heeft veel aandacht gekregen, dus waarom zou je dit niet verwerken in het profielwerkstuk dat je gaat schrijven? Mylena heeft de V&D vergeleken met de HEMA en stelde de volgende hoofdvraag op; Waarom weet HEMA zich wel staande te houden maar lukte dit de V&D niet? Als een echte CEO in de dop is Mylena in haar profielwerkstuk gedoken. Verschillende bedrijfskundige aspecten werden meegenomen in haar onderzoek, zo keek ze niet alleen naar het marketingaspect, maar nam ze ook de financiële jaarrekeningen mee, evenals de strategische keuzes die een bedrijf moet nemen om de doelen van de organisatie te bereiken. Als conclusie luidt dat de V&D niet snel genoeg gereageerd heeft op de altijd veranderende markt en in combinatie met slechtlopende posten op de balans heeft ze dit uiteindelijk de kop gekost.

Autoloze zondag
Autoloze zondag

Eervolle vermelding: Wat kan de Nederlandse overheid leren van de oliecrises uit 1973 en 1979?

Gerjan Brinksma en Aron Hummel, Greijdanus College Zwolle

Een autoloze zondag, we kunnen het ons amper nog voorstellen. Met rolschaatsen de snelweg verkennen of spelletjes spelen op een rotonde kunnen we ons met moeite inbeelden Dit was in 1973 wel anders, de autoloze zondag was toen een noodzakelijke maatregel om de eerste oliecrisis te bestrijden. Naast de autoloze zondag werden er nog veel meer maatregelen getroffen zodat Nederland om kon gaan met het olietekort. Toen in 1979 de tweede oliecrisis zich voordeed, werden er opnieuw maatregelen getroffen door de overheid zoals bijvoorbeeld de snelheidsbeperkingen . Gerjan en Aron hebben in hun profielwerkstuk onderzocht wat de overheid kan leren van de oliecrises van 1973 en 1979, mocht er zich opnieuw een oliecrisis voordoen. In het profielwerkstuk komt naar voren dat et genoeg te leren valt van de voorgaande oliecrises, maar dat er intussen ook genoeg ander alternatieven zijn bedacht. Ze benadrukken dat een goede relatie met andere Europese landen een must is, evenals onafhankelijker worden van de olie door het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Laatst gewijzigd:24 maart 2017 12:23