Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpunt

Gammasteunpunt

Wat is gammawetenschap? Met welk onderzoek houden onze wetenschappers zich bezig? Hoe ziet het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen eruit? Het Gammasteunpunt verzorgt inhoudelijke aansluitingsactiviteiten tussen het voortgezet onderwijs en de Rijksuniversiteit Groningen op het terrein van de gammawetenschappen. We beantwoorden vragen van scholieren, ondersteunen bij profielwerkstukken en onderhouden nauw contact met middelbare-schooldocenten. Het Gammasteunpunt vormt samen met het Alfa- en het Bètasteunpunt de kern van de Scholierenacademie. Heb je een vraag voor ons? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.