Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningProfielwerkstukAlfasteunpuntHoe schrijf je een pws?

Alternatieve presentatievormen

alternatieve presentatievormen
alternatieve presentatievormen

Hier vind je een overzicht van de verschillende vormen waarin je je profielwerkstuk kunt presenteren. We noemen zoveel mogelijk verschillende vormen maar er zijn vast nog meer manieren waarop je te werk kunt gaan. Wees creatief!

Hieronder vind je uitgebreide informatie over de volgende vormen:

  • interactieve presentatievormen : dit zijn presentatievormen waarbij je publiek op een actieve manier betrokken is zoals een debat of een quiz.
  • De bühne op! Presentatievormen waarbij je je kunsten vertoont voor een publiek zoals een toneelstuk of een dansvoorstelling.
  • Creatief met tekst. Presentaties waarbij je op een creatieve manier je tekst presenteert, bijvoorbeeld een website, tijdschrift of een brochure.
  • Creatief met beeld.

Interactieve presentatievormen

Bij een interactieve presentatievorm van je profielwerkstuk betrek je het publiek bij de presentatie. Dit kan op verschillende manieren:

Debat/discussie
Bij deze presentatie gebruik je de mening van het publiek. Je geeft eerst een inleiding op het onderwerp van je onderzoek. Daarna leg je het publiek stellingen over het onderwerp voor. Stel dat je onderzoek hebt gedaan naar de taalverandering van het Nederlands, dan kan een stelling bijvoorbeeld zijn: 'Het Nederlands verloedert door het gebruik van Engelse termen.'  
Nadat je de stelling hebt geïntroduceerd en uitgelegd, volgt de discussie in de klas. Wat vinden zij ervan? Zit er misschien een echte taalpurist in je klas? De discussie sluit je af door een samenvatting te geven van de meningen van het publiek.

Quiz
Bij een quiz gebruik je de kennis van je publiek om je onderzoek te presenteren. Je geeft ook hier eerst een inleiding op je onderwerp. Daarna stel je het publiek vragen. Dit hoeven geen vragen te zijn waar je van verwacht dat je publiek het precieze antwoord kent. Als je onderzoek hebt gedaan naar taalveranderingen in het Nederlands, kun je bijvoorbeeld vragen: 'Hoeveel procent van alle Nederlandse woorden is van buitenlandse oorsprong?' . Je kunt er eventueel verschillende antwoordmogelijkheden bij geven.
Nadat de antwoorden gegeven zijn, leg je uit wat het goede antwoord is en waarom. Op deze manier betrek je het publiek op een leuke manier bij jouw onderzoek. Wie scoort de meeste punten?

Denk bij een interactieve presentatievorm aan de volgende dingen:

  • Stem je presentatie af op je publiek. Bedenk dat misschien niet iedereen je onderwerp net zo interessant vindt als jij.
  • Geef je publiek een duidelijke inleiding op het onderwerp. Sommigen weten misschien nog bijna niets van het onderwerp af.
  • Zorg dat er niet van het onderwerp wordt afgedwaald.
  • Sluit de presentatie op een passende manier af.

De bühne op!

Bij deze presentatievorm is één van de eindproducten van je profielwerkstuk een voorstelling voor een publiek. Er zijn verschillende soorten voorstellingen. Bijvoorbeeld: een toneelstuk, een cabaretvoorstelling, een stand-up comedy act, een lezing, toespraak of een muzikale uitvoering. Belangrijk bij deze creatieve presentatievorm is dat de uitvoering niet het enige onderdeel is van je profielwerkstuk maar altijd gecombineerd wordt met een onderzoek. Waar kun je dan aan denken?

*Je kunt onderzoek doen naar de technieken binnen een bepaald genre. Je uitvoering is dan het in de praktijk brengen van de aangeleerde of onderzochte technieken. In het begeleidende werkstuk verantwoord je aan de hand van je onderzoek de keuzes die je hebt gemaakt.

Als je bijvoorbeeld een muzikale uitvoering wilt geven, dan kun je onderzoek doen naar een bepaalde muziekstijl. Wat kenmerkt deze muziekstijl (denk aan akkoordenschema’s, zangstijl, ritme)? Kun je aan de hand van deze kenmerken zelf een nummer componeren en uitvoeren?

Ben je meer geïnteresseerd in cabaret en stand-up comedy, dan is het voor jou wellicht interessant om te onderzoeken wat mensen aan het lachen maakt. Zijn daar bijvoorbeeld bepaalde trucjes voor? En als je daar kennis van hebt, kun je dan zelf een grappige voorstelling in elkaar zetten?

*Een andere mogelijkheid is dat je je inhoudelijke onderzoekt verwerkt in een voorstelling. Je kunt bijvoorbeeld historisch of biografisch onderzoek doen en een toneelstuk schrijven over het leven van de persoon die je hebt onderzocht. Onderwerpen op onze site die zich daar goed voor lenen zijn bijvoorbeeld:

- Het onderwerp ‘geleerde vrouwen’ bij geschiedenis: Tot ver in de 20e eeuw was het erg lastig voor vrouwen om verder te studeren en een positie te verwerven in de wetenschappelijke wereld. Een toneelstuk of film (zie creatief met beeld) biedt een uitstekend medium om de strijd van deze vrouwen weer te geven.

- Als je een profielwerkstuk schrijft over een maatschappelijk onderwerp dan kun je je bevindingen verwerken in een inspirerende politieke toespraak. Een onderwerp wat zich hier bijvoorbeeld voor leent is het onderwerp 'De hoofddoek: onderdrukking of mode?'.

- Op basis van een onderzoek naar een maatschappelijk getint onderwerp kun je een eigen mening vormen en mensen doormiddel van een aangrijpend betoog hiervan proberen te overtuigen. Ook het onderwerp dierethiek is hier geschikt voor. Wat vind jij van de manier waarop er in de bio-industrie met dieren wordt omgegaan?

Rebecca Adrian schreef een roman voor haar profielwerkstuk
Rebecca Adrian schreef een roman voor haar profielwerkstuk

Creatief met tekst

Ook met tekst kun je creatieve kanten uit. Hieronder bespreken we voorbeelden van verschillende tekstsoorten.

website: Je kunt inhoudelijk onderzoek doen naar zelfgekozen onderwerp en je onderzoeksresultaten presenteren in de vorm van een website in plaats van ze in te leveren op papier. Hierbij moet je dan wel rekening houden met het feit dat een website andere mogelijkheden biedt dan een werkstuk op papier. Bijvoorbeeld: op een website verdeel je je onderwerp in sub-pagina’s die naar elkaar kunnen verwijzen. Je kunt de lezer doorverwijzen naar andere leuke sites over het onderwerp en gebruik maken van interactieve elementen zoals een poll of een discussieforum. Denk van te voren goed na welke functies van een website echt in dienst staan van jouw onderwerp.

Blog: Een blog is website waarop je schrijft over persoonlijke meningen, ervaringen en de dingen die je hebt gedaan. Als onderdeel van je profielwerkstuk kun je je ervaringen met het doen van je onderzoek bloggen. Doe je onderzoek bijvoorbeeld naar een actueel maatschappelijk onderwerp, dan kun je aan de hand van de kennis die je hebt opgedaan je eigen mening uiteenzetten in een blogpost. Misschien doe je een profielwerkstuk over een onderwerp waar je persoonlijk iets mee hebt. Je bent bijvoorbeeld dyslectisch en doet onderzoek naar hoe ze op jouw school met dyslexie omgaan. Een blog waarop je persoonlijke ervaringen deelt, past dan goed bij het onderwerp.

Wat je ook kunt doen is een blog schrijven vanuit het perspectief van een historisch of fictief figuur. Een heel interessant onderwerp is bijvoorbeeld het leven van Vincent van Gogh. Van Gogh schreef heel veel brieven met vrienden en familie. Deze brieven zijn bewaard gebleven en toegankelijk gemaakt op internet. Aan de hand van de brieven kun je een (korte) periode uit zijn leven reconstrueren. Misschien kun je zelf een blog schrijven vanuit het perspectief van van Gogh! Stel je voor dat je in die tijd kon bloggen, wat zou hij dan geblogd hebben?

Klik hier om naar het online archief met Van Gogh brieven te gaan.

Twee andere manieren om je resultaten creatief te presenteren zijn door het schrijven van een roman of het maken van een tijdschrift. Als onderzoek hebt gedaan naar een bepaalde historische gebeurtenis, dan kun je deze gebeurtenis en tijdsperiode tot leven brengen door het schrijven van een historische roman. Als je je profielwerkstuk schrijft voor een taal dan zou je een tijdschrift kunnen maken in die taal.

Net als bij het schrijven van een website of een blog, moet je rekening houden met de vorm waar je voor kiest en daar rekening mee houden. Een roman moet de lezer bijvoorbeeld blijven boeien en bij een tijdschrift gaat het voor een groot deel ook om de mooie vormgeving. Eigenlijk doe je dus een soort dubbel onderzoek. Je verdiept je niet alleen in het onderwerp dat je hebt gekozen, maar ook in technieken voor het schrijven van een roman of het maken van een tijdschrift.

Creatief met beeld

Er zijn twee manieren waarop je met beeld kunt werken voor je profielwerkstuk.

Je kunt beeld gebruiken ter ondersteuning van de tekst die je hebt geschreven. Je kunt bijvoorbeeld je onderzoeksresultaten helder uitleggen in een schema, je profielwerkstuk illustreren met tekeningen of afbeeldingen. Ook is het leuk om een videofilmpje te maken over je profielwerkstuk.

Op het Youtubekanaal van de steunpunten vind je leuke voorbeelden van filmpjes die scholieren hebben gemaakt over hun profielwerkstuk.

Een andere manier om creatief gebruik te maken van beeld is onderzoek doen naar een beeldende vorm zelf. Je doet dan onderzoek naar technieken die horen bij een bepaald genre van bijvoorbeeld de film, schilderkunst of fotografie. Vervolgens pas je deze technieken zelf toe in de praktijk. Je kunt je bijvoorbeeld verdiepen in hoe je een reclame- of promotiefilmpje maakt en dit zelf in de praktijk brengen. Een ander idee is je verdiepen in een bepaalde stijl binnen de schilderkunst of beeldende kunt om vervolgens zelf een kunstwerk te maken binnen dit genre.

Laatst gewijzigd:18 november 2016 15:28