Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienst

De opmars van de Pinksterbeweging

Possessing the world: een ambitieuze missie

Je hebt er vast wel eens over gehoord: de secularisatie, ofwel het leeglopen van kerken. Veel mensen denken dat dit verschijnsel automatisch voortvloeit uit onze moderne maatschappij en dat dit ook het einde van religie zal gaan betekenen. Wanneer een land modern wordt, zoals in Nederland, dan gaan er steeds minder mensen naar de kerk en op een gegeven moment is niemand meer religieus. Klopt dit wel? Zijn kerken in de moderne samenleving alleen maar aan het leeglopen?

Iets waar wij in Nederland vaak geen weet van hebben is dat er wereldwijd talloze pinksterkerken in opkomst zijn. Van Amerika tot Azië, door beloften van wonderen en genezing schieten alom pinksterkerken als paddenstoelen uit de grond. De Pinksterbeweging dankt haar naam aan Pinksteren. Volgens de Bijbel ontvingen de discipelen (trouwe volgelingen) van Jezus met Pinksteren de Heilige Geest. Deze zou hen steunen bij het verder verspreiden van het geloof. Net als de discipelen zien leden van de Pinksterbeweging het als hun taak om het geloof te verspreiden. Momenteel behoort de Pinksterbeweging tot een van de snelst groeiende religieuze stromingen wereldwijd. Volgens de World Christian Database beslaat de Pinksterbeweging ondertussen al een kwart van alle Christenen en zij blijft groeien! In Australië is de vraag naar pinksterkerken zo groot dat er een aantal jaren geleden iedere vier dagen een nieuwe kerk haar deuren opende!

Waarom denk jij dat men zo geïnteresseerd is in deze vorm van het christendom? Hoe zorgen de verschillende gemeenten er voor dat hun geloof wordt verspreid en de mensen bereikt? Hoe maakt men gebruik van de moderne maatschappij en media? Dit zijn allerlei vragen op basis waarvan je een interessant profielwerkstuk kunt schrijven! Een ander interessant idee is om pinkstergemeenschappen in verschillende werelddelen met elkaar te vergelijken. Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze? Waarom bestaan deze verschillen?

De Yoido Full Gospel Church
De Yoido Full Gospel Church
Geschiedenis, ontstaan en kenmerken

De Azusa Street Revival

In 1906 besloot William J. Seymour, een Afro-Amerikaanse predikant, spontaan diensten te houden in Los Angeles. Seymour had een vernieuwende visie op het Christendom. Hij stelde dat het mogelijk was om een directe persoonlijke relatie met God te hebben. Zijn diensten gingen soms dag en nacht door en iedereen was welkom. Zwart, wit, rijk of arm, allen die een diepere beleving wilden van de Heilige Geest mochten naar binnen lopen. De bijeenkomsten resulteerden in een groep missionarissen die zich in zeer korte tijd over de hele wereld verspreidden en het pinkstergeloof predikten. Tegenwoordig wordt naar de diensten van Seymour en de daarop volgende verspreiding van de Pinksterbeweging verwezen als de ‘Azusa Street Revival’. Hoe is deze verspreiding in zijn werk gegaan? En hoe kan het dat de missionarissen erin geslaagd zijn zo veel mensen te bekeren?

De Pinksterbeweging gelooft dat God een zeer actieve rol speelt in het dagelijks leven. God is echt ‘in’ de mens aanwezig, wat betekent dat iedereen iets goddelijks heeft. Een persoonlijke relatie met God wordt bewerkstelligd door gedoopt te worden met de Heilige Geest. Deze doop is vaak een hele intense ervaring, waarbij mensen niet zelden in extase raken! Het bewijs dat iemand de Heilige Geest in zich heeft uit zich vaak in het spreken in tongen. Dit betekent dat een persoon spontaan in onbekende talen begint te spreken. Een andere uiting van de Heilige Geest is het verrichten van wonderen. Omdat geloofd wordt dat de eindtijd nabij is, hebben leden van de Pinksterbeweging een sterke zendingsdrang. De wereld zal vergaan en pinkstergemeenschappen zien het als hun missie om zo veel mogelijk mensen te ‘redden’ door hen te bekeren.

De Pinksterbeweging beroept zich op de Bijbel. Dezelfde Bijbel waar de protestanten en katholieken zich ook op beroepen. Toch wordt de Pinkstergemeenschap door deze christenen vaak niet serieus genomen. Waarom bestaat er een botsing tussen de Pinksterbeweging en andere vormen van het christendom? Dit is een interessante kwestie waar je je profielwerkstuk over kunt schrijven. Dit kan voor het vak godsdienst, maar ook voor vakken als geschiedenis of maatschappijleer! Onderzoek wat de verschillen zijn tussen de Pinksterbeweging en bijvoorbeeld het katholicisme. Zoals eerder genoemd zien we dat vele kerkelijke instituten leeglopen, maar dat pinkstergemeenschappen talloze bezoekers trekken. Hoe kun je dit verklaren? Mensen hebben blijkbaar nog steeds behoefte aan religieuze verdieping. Wat zoeken zij dan in het geloof? Een andere stroming binnen het christendom die een grote populariteit kent is het baptisme. Voor je profielwerkstuk is het interessant om een vergelijking te maken tussen de Pinksterbeweging en het baptisme. Ook het baptisme groeit en opent steeds nieuwe kerken. Een voorbeeld van een baptistengemeente dicht bij huis is Bethel. Deze gemeente in Drachten kent een grote populariteit en groei. Kijk eens op hun website: kun je overeenkomsten vinden tussen de leer van de baptisten en die van de Pinksterbeweging?

Pinkstergemeenschappen over de hele wereld

Pinkstergemeenschappen hebben zich verspreid over de hele wereld. Het klinkt verwonderlijk dat eenzelfde geloof zowel populair is in Amerika als in Afrika en Azië. De reden hiervoor ligt in de flexibiliteit van de Pinksterbeweging. Telkens probeert een gemeenschap in te spelen op de behoeften van een bepaalde regio. Het is dan ook interessant om in je profielwerkstuk pinksterkerken uit verschillende werelddelen met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld een kerk in Afrika en een in Amerika. Dit onderwerp is geschikt voor vakken als maatschappijleer, godsdienst en zelfs aardrijkskunde. Wat zijn de overeenkomstige kenmerken tussen de verschillende pinksterkerken en waar heeft bijvoorbeeld een Amerikaan behoefte aan en een Afrikaan niet? Hieronder staan een paar voorbeelden van pinkstergemeenschappen in verschillende werelddelen die interessant zijn om eens te bekijken. Klik op een kopje voor meer informatie!

Afrika: de RCCG

Amerika: de PCCNA

'Televangelists' is een documentaire die verscheen in de reeks 'Weird Weekends' van Louis Theroux
'Televangelists' is een documentaire die verscheen in de reeks 'Weird Weekends' van Louis Theroux

Weird weekends..

Lijkt het je interessant om te zien hoe een pinkstergemeenschap functioneert? Louis Theroux heeft een interessante documentaire gemaakt (‘Televangelists’) over een pinkstergemeente in Dallas. Deze geeft een persoonlijk beeld van mensen die hun leven in dienst hebben gesteld van Christus. Voor je profielwerkstuk zou je deze documentaire kunnen analyseren. Welke kenmerken van de Pinksterbeweging zie je terug bij de gemeenschap in Dallas? Wat vertellen de mensen over hun geloof en hun behoeften?

Met de Holy Ghost Radio App heb je de Heilige Geest altijd bij je!
Met de Holy Ghost Radio App heb je de Heilige Geest altijd bij je!
Media, Merchandise & Money

Een belangrijke manier waarop pinkstergemeenten hun ‘woord’ verspreiden is door in te spelen op nieuwe media. Hoewel er nog steeds veel zendelingen op de ‘ouderwetse manier’ mensen bekeren, maken vele gemeenten handig gebruik van bijvoorbeeld internet en radio. Opvallend is hoe pinkstergemeenten hun religie aantrekkelijk proberen te maken voor 'jong publiek'. Zo bestaat er bijvoorbeeld een ‘Holy Ghost Radio App' die je kunt downloaden op je mobiel. Een ander voorbeeld is de pinkster-merchandise. Naast het aanbieden van de eerder genoemde boeken en cd’s worden op internet talloze ‘pinkster-gadgets’ verkocht. Dit gaat van T-shirts, iPad hoesje, tot hondenoutfits met de opdruk ‘God loves you’. Deze merchandise gedraagt zich als 'normaal' export product en wordt zowel naar Amerika als Europa vervoerd. Nieuwsgierig? Klik hier voor voorbeelden. Wat vind jij hier van? Wat voor teksten staan op de verschillende pinksterspullen? Op wat voor manier denk je dat deze merchandise bijdraagt aan het verspreiden van het geloof?

Een voorbeeld van de pinkster-merchandise. (NB. Pentecostalism is de Engelse vertaling van Pinksterbeweging)
Een voorbeeld van de pinkster-merchandise. (NB. Pentecostalism is de Engelse vertaling van Pinksterbeweging)

Een onderwerp dat vaak stof doet opwaaien is geld. Vele pinkstergemeenten sporen hun leden aan om veel geld te doneren met de belofte dat zij zo de steun van God zullen ontvangen. Een eigenaardig punt is dat er geen algemeen geaccepteerde regels bestaan over de omgang met geld. Het komt er op neer dat iedere pinkster predikant eigen baas is over kerk en geld. Dit betekent dat hij of zij het recht heeft om materiële steun voor de kerk te vragen en te bepalen hoeveel dit zal zijn. Veel pinksterkerken zijn zeer rijk en verwachten van hun leden dat zij minimaal een tiende van hun inkomen af staan. Hierdoor krijg je al snel het gevoel dat er ‘iets’ niet klopt. De omgang met geld binnen pinksterkerken heeft dan ook al vaak tot argwaan geleid, die lang niet altijd onterecht blijkt. Het schijnt bijvoorbeeld dat de Nigeriaanse pinkster predikant Oyedepo van het ingezamelde geld voor zijn kerk privé vliegtuigen heeft gekocht. Oyedepo staat er om bekend dat hij zijn leden vurig aanspoort om rijkelijk te geven aan de kerk. Hij belooft dat wanneer de gelovigen hun inkomen weggeven, God hen zal belonen met nóg meer rijkdom. Leden die daarentegen geen geld (of te weinig) willen geven, zijn verdoemd. Ook de eerder genoemde Amerikaanse organisatie PCCNA spoort het doneren van geld erg aan. Op hun website is hiervoor een button te vinden waarmee je online giften kunt geven: de ‘Pay Now’ button.

Wat vind jij van de omgang met geld binnen de Pinksterbeweging? Is argwaan terecht? Vele leden zijn bereid om een groot deel van hun inkomen af te staan aan de kerk. Waarom denk je dat dit zo is? Wat zijn de beloften van pinksterkerken in ruil voor geld?

Meer weten?

Ben je gegrepen door dit leuke onderwerp maar heb je toch nog vragen? Of wil je wat hulp bij het formuleren van een goede vraagstelling? Mail je vragen dan naar Alfasteunpunt@rug.nl.

Als je dit onderwerp interessant vindt, kijk dan eens op de website van de studies Theologie of Religiewetenschappen. Kijk voor meer informatie ook eens op de open dagen pagina van de RUG.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 12:15