Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienst

Hoe zit religie in ons?

De aanwezigheid van religie is niet altijd direct zichtbaar. Soms moest je even zoeken om het te vinden.. Wist je bijvoorbeeld dat er in de Nederlandse taal veel religieuze verwijzingen te vinden zijn? Iets anders waar je mogelijk niet vaak bij stil staat is dat onze jaartelling gebaseerd is op de geboorte van Christus. En wist je dat wanneer je een broodje kroket betaalt met een 2-euro muntstuk er op de zijkant van dit muntstuk staat: 'God zij met ons'?! Zo zie je maar dat ook op subtiele wijze religie om ons heen kan zijn!

Wist je dat veel uitdrukkingen uit de Bijbel komen?
Wist je dat veel uitdrukkingen uit de Bijbel komen?

Religieuze taal

'Ik ben toch niet van gisteren!' 'Het kaf van het koren scheiden' 'Een lust voor het oog' 'In Adamskostuum' ga zo nog maar even door... ontzettend veel spreekwoorden en uitdrukkingen die je dagelijks gebruikt zijn rechtstreeks overgenomen uit de Bijbel. Wat doen al deze verwijzingen in onze taal? Dit kun jij uitzoeken! Maak een selectie van bekende spreekwoorden die uit de Bijbel komen en doe onderzoek naar de betekenissen. Vergelijk wat de huidige betekenis is van een spreekwoord met de betekenis die deze in de Bijbel heeft. Is er nog overlap of is het spreekwoord helemaal uit zijn context geraakt?

Nederlanders worden vaak als zuinig gezien
Nederlanders worden vaak als zuinig gezien

Normen en waarden

Normen en waarden geven aan hoe we in een ideale wereld met elkaar om willen gaan. Vaak zijn normen en waarden vergroeid met een bepaalde cultuur en geschiedenis van een land. In Nederland heeft de christelijke geschiedenis een grote invloed gehad op onze normen en waarden. Vaak hebben we dit helemaal niet meer door. Voor je profielwerkstuk zou je onderzoek kunnen doen naar de christelijke basis van de normen en waarden in Nederland! Kies een aantal normen en waarden en ga opzoek naar de oorsprong hiervan. Een voorbeeld van een waarde kan de Nederlandse zuinigheid zijn. Deze zuinigheid zou goed zijn oorsprong kunnen hebben in de calvinistische soberheid. Ditzelfde geldt voor de oerhollandse nuchterheid. Een andere belangrijke christelijke waarde is naastenliefde. Deze komt vaak tot uiting in het gezegde: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Hier ligt een uitdaging! Jij kunt de 'christelijke' bodem bloot leggen van de Nederlandse normen en waarden!

Wat is de religieuze basis van onze feestdagen?
Wat is de religieuze basis van onze feestdagen?

Gewoonten en feestdagen:

Een ander idee voor een profielwerkstuk is om je eens te verdiepen in de oorsprong van onze feestdagen en gewoonten. Deze hebben namelijk ook vaak hun fundament in het christendom. Een voorbeeld van een gewoonte die voort komt uit de Bijbel is het gebruik om de winkels te sluiten op zondag. Dit gebruik is gebaseerd op het idee dat zondag de rustdag van God is dit staat geschreven in de Bijbel: Genesis 2.3: “ God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.” Nederlandse feestdagen hebben vaak ook een religieuze basis. Denk bijvoorbeeld aan Sint Maarten en Sinterklaas. Beide feestdagen herdenken een katholieke heilige. Een ander duidelijk voorbeeld van een christelijk feest is Carnaval. Verdiep je eens in de achtergrond van deze feestdagen. Waar zijn ze op gebaseerd? Wat wordt er precies gevierd? Hebben de feestdagen zoals we ze nu kennen nog wat gemeen met de oorspronkelijke betekenis?

Waarom is het boeddhisme zo populair?
Waarom is het boeddhisme zo populair?

Invloed oosterse religies

De interesse in oosterse religies is de afgelopen decenia enorm toegenomen en dit heeft ook zijn invloed op de Nederlandse burger. Mindfulness cursussen worden gegeven, iedere sportschool biedt yoga aan en er verschijnen boeken over hoe te leven in het hier en nu. Leven in het nu en stil staan bij de kleine dingen zijn waarden die terug te vinden zijn in het zogenaamde 'mindfulness'. Wist je wel dat mindfulness in zekere zin een praktische en toegankelijke vorm van het boeddhisme is? Wat is het dat mensen zo aantrekt in met name het boeddhisme? Dit is erg leuk om eens uit te pluizen. Neem bijvoorbeeld als casus de Mindfulness-hype. Vergelijk welke aspecten van het boeddhisme hier in terug komen en onderzoek waarom deze zo aanlsaan. Denk ook aan het tijdschrift happinezz waar veel reclame wordt gemaakt voor de positieve invloed van oosterse religies.

Terug naar: Religie om ons heen

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 12:11