Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienstProject Groninger Kerken

Waardenmodel

Thesinge
Thesinge

Je gaat onderzoek doen naar hoe verschillende mensen een kerkgebouw waarderen. Wat voor mening hebben mensen over de kerk?

Stap 1: Voorbereiding

Eerst moet je weten wie er betrokken zijn bij de kerk. Is er bijvoorbeeld een kerkbeheerder? Wie gebruiken de kerk? Zijn er buurtbewoners die je iets kunt vragen? Wat vindt de jeugd in de buurt van het gebouw? Maak een lijstje van mensen en organisaties die op een bepaalde manier betrokken zijn bij de kerk. Dit kun je bijvoorbeeld doen door in gesprek te gaan met iemand die betrokken is bij de kerk, of op internet rond te speuren.

Stap 2: Onderzoek doen!

Je kunt nu bijvoorbeeld een enquête maken, maar je komt nóg meer te weten als je mensen gaat interviewen. Om je een beetje houvast te geven kun je dit waardenmodel gebruiken. Dit werkt als volgt:

Leg de geïnterviewde een aantal kaartjes voor met daarop de volgende begrippen. Laat de geïnterviewde de kaartjes op volgorde leggen van belangrijkst naar minst belangrijk, in het geval van deze kerk. Vraag waarom bepaalde waarden belangrijk zijn. En waarom zijn andere waarden juist minder belangrijk?

 • spiritualiteit
 • band met het hogere
 • vervoering
 • schoonheid
 • traditie
 • band met het verleden
 • publieke belangstelling
 • reputatie
 • draagvlak
 • nut voor de samenleving
 • marktwaarde
 • geld verdienen
 • goed onderhoud
 • multifunctioneel

Stap 3: Het verwerken van je interviews

Als je klaar bent met interviewen kun je de data verwerken. Maak een tabel. Vul per geïnterviewde in welke waarde het belangrijkst was. Geef de hoogste waarde het cijfer 1 en de laagste het cijfer 14.

Voorbeeld: Persoon A vindt ‘marktwaarde’ en ‘geld verdienen’ het belangrijkst. Deze termen krijgen in de tabel cijfer 1 en 2. ‘Spiritualiteit’ wordt door deze persoon helemaal niet belangrijk gevonden. Deze krijgt in de tabel het cijfer 14.

Wehe den Hoorn
Wehe den Hoorn

Stap 4: Aan de slag met je data

Je hebt nu een tabel die per geïnterviewde aangeeft welke waarden hij belangrijk vindt. In de interviews ben je natuurlijk al dieper ingegaan op de keuzes die de geïnterviewde heeft gemaakt. Maar waar staan de verschillende waarden eigenlijk voor? Er zijn zeven groepen waar steeds twee waarden bij horen. Hieronder per groep een uitleg.

Spiritualiteit & band met het hogere

Als deze termen hoog gewaardeerd zijn, is geloof of religie belangrijk voor de geïnterviewde. Het kerkgebouw staat symbool voor spiritualiteit.

Vervoering & schoonheid

Deze termen staan voor de esthetische beleving van de kerk. De geïnterviewde waardeert het gebouw omdat het mooi is en een bepaalde emotie oproept.

Traditie & band met het verleden

Als deze termen hoog gewaardeerd zijn, vindt de geïnterviewde vooral de geschiedenis van het gebouw belangrijk. Daarbij spelen ook cultuur en traditie een grote rol. Men kijkt naar het verleden.

Publieke belangstelling & reputatie

Deze termen hebben te maken met het imago van de kerk. Een hoge waardering betekent hier dat de geïnterviewde het belangrijk vindt wat mensen van het gebouw vinden en of ze er belangstelling voor hebben.

Draagvlak & nut voor de samenleving

Als deze termen hoog zijn gewaardeerd, vindt de geïnterviewde het belangrijk dat het kerkgebouw door de hele gemeenschap wordt gewaardeerd.

Marktwaarde & geld verdienen

Als de geïnterviewde deze termen belangrijk vindt, zijn er economische waarden in het spel. Het kerkgebouw wordt gezien als een object dat financiële waarde bezit en bijvoorbeeld verhandeld zou kunnen worden.

Goed onderhoud & multifunctioneel

Deze termen gaan over de functionaliteit van het gebouw. Wordt het gebouw efficiënt gebruikt en verkeert het in goede staat? Als deze termen hoog zijn gewaardeerd vindt de geïnterviewde het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteedt en kijkt deze vooral naar de toekomst.

Stap 5: De conclusie!

Kun je deze vragen beantwoorden aan de hand van je data en interviews?

 • Kun je iets zeggen over de relatie tussen de rol die mensen hebben en de manier waarop ze het kerkgebouw waarderen? Kent een buurtbewoner bijvoorbeeld andere waarden toe dan de eigenaar?
 • Zijn er personen die dezelfde waarden aan de kerk toeschrijven? Hoe komt dat denk je?
 • Zijn er ook grote verschillen te zien in waarderingen? Waarom is dat denk je?

Terug naar Jouw businessplan: een maatschappelijk verantwoord onderzoek

Laatst gewijzigd:16 februari 2015 13:24