Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienst

Een gelovige hoeft eigenlijk helemaal niet naar de dokter!

Uit onderzoek is gebleken dat geloven vaak een positief effect heeft op iemands gezondheid. Zo schreef dr. Joke van Saane:

Wie religieus is, loopt statistisch gezien minder kans op hartklachten, minder kans op tuberculose, minder kans op longkanker, en pleegt minder snel zelfmoord. Religieuzen roken ook minder dan niet-religieuzen, ze gebruiken minder drugs en drinken minder alcohol. En, als klap op de vuurpijl: religieuze mensen leven gemiddeld langer. [1]

Dr. Joke van Saane concludeert in haar onderzoek dat geloof goed is voor de gezondheid. Hoe zou je dit kunnen verklaren? Het is leuk om hier onderzoek naar te doen in je eigen omgeving! Klopt het dat geloven goed voor de gezondheid is?

In de geschiedenis vinden we een aantal interessante voorbeelden voor hoe religie een positieve invloed had op de gezondheid van mensen. Zo staan er bijvoorbeeld in het Bijbelboek Leviticus voorschriften hoe men moet omgaan met huiduitslag, vlekken op de huid, zwellingen en andere huidziektes. Deze hygiëne regels zijn door de Joodse arts Balavignus toegepast om ‘De Zwarte Dood’ tegen te gaan. Dit was een epidemische ziekte die tussen 1347 en 1351 in Europa veel slachtoffers maakte. Doordat Balavignus de Joodse hygiëne regels toepaste, zoals het opruimen en verbranden van afval, het wassen van de handen en het lichaam en het in acht nemen van een periode van afzondering van de zieke, vielen er in de Joodse wijk veel minder slachtoffers. Hierdoor werden de Joden wantrouwend aangekeken, en later zelfs beschuldigd van het veroorzaken van de ziekte.

Iets soortgelijks vind je terug in de beginjaren van het christendom. In het Romeinse rijk zijn een aantal keer epidemieën uitgebroken, zoals de pest. Christenen wisten hier beter mee om te gaan dan andere inwoners van het Romeinse Rijk, waardoor zij betere overlevingskansen hadden. Aan jou uit te zoeken hoe dit kwam! Waarom hadden christenen betere overlevingskansen, en hoe heeft dit bijgedragen aan de groei van het christendom? Daarnaast is het interessant om uit te zoeken hoeveel hygiëne voorschriften uit oude godsdiensten overeenkomen met hoe we tegenwoordig denken over hygiëne en gezondheid. Hoewel er ondertussen veel nieuwe dingen ontdekt zijn, wisten mensen vroeger vaak maar al te goed wat wel en niet gezond voor ze was!

Hernieuwde aandacht voor het lichamelijke

Tegenwoordig zie je een hernieuwde aandacht voor het lichamelijke, vooral in de zogenaamde ‘Nieuw Religieuze Bewegingen’. Binnen deze bewegingen is er vaak meer nadruk komen te liggen op het individu in plaats van op de groep en de gemeente. Een voorbeeld is The Way to Happiness, een boek geschreven door L. Ron Hubbart, de oprichter van Scientology. Dit boekje bestaat uit 21 morele richtlijnen voor een beter leven. Als eerste morele richtlijn is opgesteld: ‘Zorg goed voor jezelf’. Deze richtlijn bestaat uit tips zoals: eet gezond, krijg voldoende rust, hou je lichaam schoon, laat je verzorgen als je ziek bent en poets je tanden. Verderop in het boekje staan richtlijnen zoals ‘wees eerlijk’ (7), ‘moord niet’ (8), en ‘doe niets illegaals’ (9). Het opvallend is dus dat de richtlijn ‘zorg goed voor jezelf’ eerder genoemd wordt (zelfs als eerste!) dan de klassieke morele richtlijn ‘moord niet’.

Voor je profielwerkstuk is het interessant om uit te zoeken hoe nieuw religieuze bewegingen omgaan met lichamelijkheid en gezondheid. Niet alleen Scientology, maar ook bijvoorbeeld yogastromingen leggen veel nadruk op gezondheid. Dit kun je vergelijken met de wat oudere religieuze stromingen, zoals bijvoorbeeld het gereformeerde christendom of met de bevindelijk gereformeerden (de ‘zwartekousenkerk’). Zo’n 30% van deze groep mensen weigert hun kinderen in te enten, aangezien alleen God kan bepalen of iemand ziek wordt of niet. Voor hen ligt iemands gezondheid in de handen van God, terwijl bij veel Nieuw Religieuze Bewegingen juist de gelovige zelf hier verantwoordelijk voor is. Aan jou om dit uit te zoeken en te vergelijken! Ga bijvoorbeeld mensen interviewen uit verschillende geloofsbewegingen, en onderzoek hoe zij aankijken tegen hun gezondheid.

Laatst gewijzigd:03 januari 2018 16:59