Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienst

Fundamentalisme

.
.

Wat zijn fundamentalisten eigenlijk? Mensen die strikt leven volgens de eeuwenoude regels van hun religie en proberen deze waarden in de samenleving van nu te brengen worden fundamentalisten genoemd. Waarschijnlijk heb je deze term wel eens in de media gezien of gehoord. De term wordt dan snel met geweld/conflict in verband gebracht. Maar is het zo dat fundamentalisten gewelddadiger zijn dan andere mensen? Zorgt het religieuze gedachtengoed voor geweld of spelen er meer dingen een rol? Bijvoorbeeld etniciteit, welvaart of ongelijkheid? Aan jou de uitdaging dit verder te onderzoeken en te verwerken in je profielwerkstuk! Je zou voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer over dit onderwerp je profielwerkstuk kunnen schrijven.

Fundamentalisme is van oorsprong de naam van een christelijk protestante, Amerikaanse beweging die eind negentiende eeuw is ontstaan. Deze beweging pleit(te) voor de letterlijke vertaling van de bijbel als basis voor de maatschappij. Zeer strikte naleving van de (geloofs)regels is daarbij van groot belang. Tegenwoordig wordt de term fundamentalisme in bredere kring gebruikt om gelovigen aan te duiden die op strikte en letterlijke manier volgens de regels van hun geloof leven. Een boek dat een onderzoek presenteert naar de hedendaagse vormen van fundamentalisme in Nederland is De fundi-factor van Nederland van Pauline Weseman (red.).

Fundamentalisme komt in alle soorten religie voor. Het is duidelijk dat de islamitische fundamentalisten de laatste jaren verreweg de meeste aandacht krijgen. Dat neemt niet weg dat veel religies fundamentalistische groeperingen kennen. Voor je profielwerkstuk zou je deze verschillende groeperingen kunnen onderzoeken. Wat zijn de overeenkomsten? Waar zitten de verschillen? Hoe ontwikkelen deze groepen zich? Hoe wordt er vanuit de politiek en/of media op deze groepen gereageerd? Allemaal interessante vragen die je zou kunnen bestuderen.

Pieter Nanninga promoveert op jihadisme en zelfmoordaanslagen. Hij onderzoekt de motivatie die ten grondslag ligt aan dit religieuze geweld. In het volgende filmpje kun je zien wat zijn voorlopige conclusies zijn:

Laatst gewijzigd:18 september 2017 10:18