Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGodsdienst

Afrika: de RCCG

'Possessing the World' luidt het motto van de RCCG in Afrika
'Possessing the World' luidt het motto van de RCCG in Afrika

In Afrika associeert men de Pinksterbeweging vaak met rijkdom en een beter leven, een boodschap die natuurlijk erg aantrekkelijk is voor derdewereldlanden. Pinkstergemeenschappen beloven een leven vol welvaart en bescherming van God. Daarbij zorgt het aspect van het verrichten van wonderen voor een grote populariteit. In Afrikaanse culturen, waar men vaak in hekserij gelooft, kan dit aspect makkelijk in bestaande religies worden ingepast. Hier spelen de pinkstergemeenschappen graag op in. Pinksterkerken in Afrika focussen zich met name op praktische behoeften zoals ziekte, armoede, en kwade geesten en hekserij. Afrikaanse mensen worden dagelijks geconfronteerd met deze problemen en de pinkstergemeenschappen beantwoorden de hoop op een beter en luxer leven. Opvallend is dat de pinksterkerken veelal door Afrikanen zelf worden gesticht en dat er ook een sterke zendingsdrift bestaat onder Afrikanen. Vaak hebben zij als missie om het geloof over de hele wereld te verspreiden.

Een voorbeeld van een pinksterkerk in Afrika is de Redeemed Christian Church of God (RCCG). Hun motto luidt: Possessing the world. De doelstellingen van deze kerk zijn dan ook ambitieus:

1. Het bereiken van de hemel

2. Zo veel mogelijk mensen meenemen

3. In iedere familie over de hele wereld een lid hebben van de RCCG

4. Een parochie binnen 5 minuten loopafstand in ontwikkelingslanden en op 5 minuten rijafstand in ontwikkelde landen in iedere stad van de wereld.

De grote zendingsdrang vanuit Afrika klinkt sommigen vreemd in de oren. Bij het woord ‘zending’ of ‘missionaris’ denken mensen vaak aan vroeger en aan het westen. Met name in de tweede helft van de 19e eeuw was bijvoorbeeld Nederland erg actief met het verspreiden van het katholicisme over het zuidelijk halfrond. Nu, meer dan een eeuw later, wil Afrika het westen bekeren. De rollen zijn dus omgedraaid! Voor je profielwerkstuk kun je ‘westerse’ zendelingen van vroeger vergelijken met zendelingen die nu vanuit Afrika komen. Wat is hun missie? Hoe kijkt de missionaris naar de ‘ander’, die nog bekeerd moet worden?

Lijkt het je leuk om meer te weten over de Pinksterbeweging in Afrika? Dr. K. E. Knibbe van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onder andere onderzoek gedaan naar Nigeriaanse missionarissen en pinkstergemeenschappen. Op haar website staan veel interessante artikelen.

Terug naar: De veroveringszucht van de Pinksterbeweging

Verder naar: Amerika: de PCCNA

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 12:08