Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntGeschiedenis

Willem van Oranje in de ogen van protestanten en katholieken

Willem van Oranje, vader des Vaderlands
Willem van Oranje, vader des Vaderlands

Willem van Oranje wordt de Vader des Vaderlands genoemd. Maar hij was hij wel de ‘Vader’ van alle Nederlanders? Was hij even belangrijk voor de verschillende gelovigen? Willem van Oranje veranderde in zijn leven namelijk meerdere malen van richting binnen het christelijke geloof. Zo werd hij protestants opgevoed, maar werd hij op zijn elfde katholiek om Prins van Oranje te kunnen worden. Hier zou het echter niet bij blijven. Ten eerste kun jij onderzoek doen naar de religieuze stappen van Willem van Oranje. Vervolgens zou je kunnen kijken naar het beeld dat er van Willem van Oranje was in de katholieke bevolkingsgroep en het beeld dat protestanten van hem hadden. Dat kun je zowel doen voor de tijd waarin Willem van Oranje leefde, maar ook voor een latere tijd waarin de verschillen tussen beide geloofsgroepen duidelijk waren geworden, bijvoorbeeld in de verzuiling in de twintigste eeuw. Wat je ook kunt doen, is kijken naar verschillende historici die over Willem van Oranje hebben geschreven. Is er verschil in het beeld dat katholieke historici schetsen van Willem van Oranje en het beeld dat Protestantse historici van hem maken? En verandert de toon van het beeld dat ze schetsen op de momenten dat Willem van Oranje verandert van geloof?

Nog een mogelijkheid is een onderzoek doen naar het Nederlandse volkslied. Aflevering één van de tv-serie de Gouden Eeuw gaat het over het Wilhelmus. Er wordt gezegd dat Marnix van St. Aldegonde, burgemeester van Antwerpen, als een soort PR-man van Willem van Oranje het volkslied schreef. Kun jij uitvinden waarom juist dat lied het volkslied werd? Hoe past het Wilhelmus in het beeld dat gecreëerd is van Nederland? Kun je redenen vinden waarom het Wilhelmus het officiële volkslied werd in de tijd dat het dat werd? En hoe heeft de tekst bijgedragen aan de beeld- en identiteitsvorming van Nederland in die tijd? Door zo’n onderzoek te doen kun jij misschien uitleggen waar de tekst van ons volkslied vandaan komt!

Lees meer

Ga verder naar Verbeelding van de Bataafse Opstand in de 17e eeuw of naar De Gouden Eeuw: VOC-mentaliteit.

Laatst gewijzigd:27 november 2017 09:13