Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntEngels

Goed versus Kwaad

Kaart van Engeland rond 650
Kaart van Engeland rond 650

In de delen van Engeland waar de Angelsaksen zich niet hadden gevestigd, heerste het Christelijke geloof. Paus Gregorius besloot rond 600 dat de Angelsaksen ook bekeerd moesten worden tot het Christendom. Er werden monniken naar Brittannië gezonden, die in lange gewaden aankwamen. De Angelsaksische koning die de monniken zou ontvangen, zag de mannen in gewaden aan voor demonen en wilde ze alleen in de buitenlucht ontmoeten…

Volgens de Angelsaksen waren de Christenen dus ‘slecht’, terwijl de Christenen alle rituelen van de Angelsaksen juist als net zo slecht omschreven. Zo bestempelden de Christenen alle vrouwen die vreemd en/of heidens waren als heks. En elven, die een grote rol speelden in de Angelsaksische cultuur, werden door de kerk als demonen beschouwd. Hoe werd dit opgelost?

Voor je profielwerkstuk kun je je verdiepen in de omslag in geloof bij de Angelsaksen. Hoe verliep het bekeren van de Angelsaksen? Was er sprake van een drastisch omslagpunt, of verliep het bekeren geleidelijk? Hoe zorgden de missionarissen ervoor dat de Angelsaksen het nieuwe geloof zouden accepteren? En hoe ging de Christelijke kerk om met de magische en spirituele rituelen van de Angelsaksen?

Vragen? Stuur een mailtje naar: alfasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:30 augustus 2016 09:20