Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntReligie en ConflictScholierenproject Religie & Conflict

Religiewetenschappen

Onze faculteit zit in dit prachtige gebouw.
Onze faculteit zit in dit prachtige gebouw.

Inschrijven

In het najaar van 2015 vindt er een nieuwe webklasronde plaats. De inschrijving gaat dan open op vrijdag 2 oktober 2015 en sluit op zondag 25 oktober 2015. De webklassen starten op maandag 2 november 2015. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Bestemd voor

Scholieren die geïnteresseerd zijn in de studie Religiewetenschappen.

Een cursus over Religie en Conflict

Voor veel mensen zijn religie en geweld onverenigbaar. Het christendom, jodendom en de islam kennen immers het verbod op het doden van mensen en het boeddhisme en het hindoeïsme kennen zelfs het voorschrift van geweldloosheid. Toch spelen er wereldwijd religieuze conflicten die door geweld worden gekenmerkt.

In deze webklas onderzoeken we de relatie tussen religie en geweld. Is religie per definitie gewelddadig of wordt zij misbruikt door fanatiekelingen? Zijn er religies die meer geweld produceren dan anderen? Wanneer is iemand een fundamentalist? Welke rol speelt religie in conflicten en welke rol kan zij spelen? Op deze vragen zullen we een antwoord proberen te vinden.

De cursus is verdeeld over vier weken. Iedere week bestuderen we een ander onderwerp dat te maken heeft met religieuze conflicten. In de laatste week volgt een eindopdracht.

Studielast en honorering

Als je 10 studielasturen wilt verdienen, lever je op tijd de opdrachten en maak je in de vierde week de eindopdracht. Houd er rekening mee dat je gedurende de looptijd van de cursus per week ongeveer 3 uur aan voorbereiding en online colleges zult besteden. Je krijgt een certificaat aan het eind van de cursus. Als je dat wilt inruilen voor studiepunten op school dan moet je daar zelf achteraan. Je kunt een docent vragen om ook lid te worden van de cursus zodat hij of zij kan zien wat er gebeurt.

Religiewetenschappen
Religiewetenschappen

Religiewetenschappen studeren

Deze cursus geeft een goed beeld van wat je inhoudelijk van de studie Religiewetenschappen kunt verwachten. Je leert op een kritische manier te kijken naar de termen die je gebruikt, en onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken de wisselwerking tussen religie en cultuur. Dit perspectief staat centraal in de studie Religiewetenschappen. Natuurlijk is onderzoek naar religie en conflict maar een klein onderdeel van de studie. Vakken als filosofie, geschiedenis, antropologie, sociologie, psychologie en iconografie zullen een belangrijk deel van je bacheloropleiding Religiewetenschappen gaan vullen. Daarnaast zal je ook onderwijs krijgen over de geschiedenis en de denkbeelden van de vijf wereldgodsdiensten en over New Age en andere nieuwe religieuze stromingen.

Als je nog vragen over deze webklas hebt, dan kan je ons bereiken op scholierenacademie@rug.nl

Laatst gewijzigd:23 september 2015 14:54
printView this page in: English