Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntReligie en Conflict

Het scholierenproject

‘Religie en Conflict. Leidt geloof tot strijd?’

Religie en Conflict
Religie en Conflict

Het scholierenproject ‘Religie en Conflict. Leidt geloof tot strijd?’ is gericht op VWO-bovenbouw leerlingen. Het project bestaat uit lesmateriaal, een scholierensymposium, een filmmiddag en gastlessen, waarin de rol van religie bij maatschappelijke spanningen en conflicten wordt onderzocht. Docent en leerling worden uitgedaagd om voorbij clichés te kijken en kritisch te reflecteren op concepten die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Hoe definiëren we eigenlijk de concepten ‘religie’ en ‘conflict’?

Oorlog is een extreem voorbeeld van religie en conflict. Toch is dit wel vaak het eerste wat mensen te binnen schiet wanneer ze de termen ‘religie en conflict’ horen. Dit scholierenproject geeft inzicht in de breedte van het onderwerp. Hierbij komen religie en geweld aan bod met betrekking tot godsdienstoorlogen, maar wordt met name gekeken naar de relatie tussen religie en maatschappelijke spanningen. Vanuit dit perspectief kom je overal in de samenleving wel conflicten tegen.                                                                

Een voorbeeld van zo’n spanning is de veronderstelde wederzijdse uitsluiting van rede en religie en religie en moderniteit. Deze stelling wordt onder andere verwoord in de secularisatietheorie die stelt dat religie uit het publiek domein is verdwenen sinds de komst van moderniteit. Ons straatbeeld verklapt echter dat religie helemaal niet is verdwenen uit de maatschappij; kijk maar eens naar de grote populariteit van The Passion. Een ander voorbeeld van een spanning is de kwestie in hoeverre een wisselwerking gewenst is tussen religie en politiek. Moeten politiek en religie van elkaar worden gescheiden of mogen deze zich ‘bemoeien’ met elkaars zaken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbod op hoofddoekjes in Frankrijk, aan de kritiek van de ChristenUnie op de levensgrote Hunkemöller poster in Utrecht in 2007, of aan de debatten rondom abortus en euthanasie. Tijdens dit project worden dergelijke conflicten en spanningen in hun culturele en politieke context geplaatst. Kunnen we de verschillende kanten leren begrijpen zonder direct een oordeel te vellen?
Laatst gewijzigd:15 september 2015 15:25