Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntReligie en Conflict

Doelen van het project

Het project heeft de volgende doelen:

  • De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld tegen hun achtergrond te plaatsen, en leert hoe individuen en samenleving hierdoor beïnvloed worden.
  • De leerling leert vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en respectvol met andere meningen om te gaan.
  • De leerling ervaart op welke manier een religiewetenschapper naar het thema religie en conflict kijkt.
  • De leerling maakt kennis met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
  • De leerling leert om begrippen en gebeurtenissen in hun sociaal-politieke context te zien.
  • De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland en wereldwijd, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen.
  • De leering maakt kennis met verschillende religies en leert over de verschillen en overeenkomsten.
  • De leerling leert open te staan voor andere culturen/wereldvisies.

  • Het project kan worden ingezet als onderdeel van burgerschapsvorming: democratie, participatie en identiteit.
  • Het project kan worden ingezet als vakoverstijgend project: Godsdienst/Levensbeschouwing, Geschiedenis, Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Filosofie.

Laatst gewijzigd:15 september 2015 14:52