Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpuntInformatie voor docenten

Jaarberichten

Elk jaar brengt het Alfasteunpunt een jaarbericht uit van het afgelopen jaar. In dit jaarbericht staat alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is: hoeveel scholieren hebben vragen gesteld, in welke vakgebieden, wat voor nieuwe onderwerpen hebben we online gezet, wie heeft de profielwerkstukprijs gewonnen? Het afgelopen jaarbericht loopt wat langer door, tot augustus 2013, zodat in het vervolg een Alfasteunpuntjaar gelijk loopt met een normaal studiejaar.

Laatst gewijzigd:03 januari 2018 16:49