Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukAlfasteunpunt

Genomineerden Marie Lokeprijs 2017

Beste profielwerkstuk C&M
Holodomor
Holodomor

Marie Lokeprijs 2017: Holodomor (1932-1933)

Valt de kunstmatige hongersnood in Oekraïne van 1932-1933 (Holodomor) te beschouwen als een genocide volgens de richtlijnen van de VN zoals deze worden beschrijven in het Verdrag inzake de Voorkoming van de Bestraffing van Genocide?

Janneke Drent - CSG Augustinus, Groningen

Janneke neemt je mee naar het Oekraïne van 1932/1933, waar op dat moment de Holodomor in volle gang is. De Holodomor is een vrijwel onbekende term in Nederland, maar deze kunstmatige hongersnood had een grote impact op het leven van miljoenen inwoners van Oekraïne. Oekraïense Boeren moesten meer voedsel afstaan aan de staat, dan dat ze konden produceren, hierdoor bleef er voor henzelf vrijwel niks over. Janneke heeft de Oekraïense overheid over de loep genomen en heeft onderzocht of de daden van de regering gezien kunnen worden als genocide. Haar conclusie? De Holodomor zou zeker in aanmerking kunnen komen voor erkenning als genocide, omdat de regering van de Oekraïense SSR op de hoogte was van de hongersnood, maar desondanks haar eigen bevolking doelbewust liet verhongeren. De situatie in Oekraïne was echter erg complex, dus de hoofdvraag kan niet met een definitieve ja beantwoordt worden. Ze hamert erop dat andere landen meer aandacht zouden moeten besteden.

Runen
Runen

Tweede prijs: De Besjutting fan Westeremden-B en Barnsterbuorren

Wytse Willem Pel - OSG Sevenwolden, Heerenveen

Dat Wytse Willem zich vaak in Friesland begeeft, werd al snel duidelijk in zijn profielwerkstuk. Hij heeft namelijk zijn hele PWS in het Fries geschreven! In zijn PWS onderzocht hij twee runeninscripties, de inscripties zijn verre voorlopers van het Oudfries. Wytse Willem heeft enkele pogingen gedaan tot vertaling, maar hierbij hield hij zich niet altijd aan de ‘taalwetten’ van het Oudfries. Hij stelt daarom in zijn profielwerkstuk een vertaling voor die de wetten van het Oudfries beter volgen. Eerst verklaart hij de onbekende letters, waarna hij vervolgens een vertaling geeft, tot slot geeft hij aan wat de tekst met de Friese cultuur te maken zou kunnen hebben. We kunnen wel stellen dat Wytse Willem een hart heeft voor de Friese taal en cultuur!

Toonsystemen
Toonsystemen

Derde prijs: Welk toonsysteem is het meest in staat het doel van muziek te bereiken?

Primo Ish-Hurwitz - OSG Sevenwolden, Heerenveen

Mensen gelukkig maken met muziek is een heel mooi streven, maar met welke muziek kun je dit het beste teweeg brengen? Dit heeft Primo voor je uitgezocht in zijn profielwerkstuk met de hoofdvraag: Welk toonsysteem is het meest in staat het doel van muziek te bereiken? Waarin het ‘doel van muziek’ gedefinieerd is als het zo veel mogelijk teweegbrengen van gevoelens van geluk, en het zo veel mogelijk wegnemen van de gevoelens van ongeluk. Hij heeft meerdere factoren meegenomen in zijn onderzoek; individuele intervallen, de gehele toonverdeling en het aantal tonen per octaaf, vervolgens heeft hij voor verschillende factoren eisen opgesteld voor een optimaal toonsysteem. Uiteindelijk is Primo tot de volgende conclusie gekomen: In het meest ideale geval bevat een toonsysteem bij benadering de eerste paar natuurtonen, is het verder een welgetemperd, wellicht zelfs gelijkzwevend systeem en liggen er binnen een octaaf niet te veel en niet te weinig tonen, zodat er een groot aanbod van verschillende instrumenten kan bestaan en muziek tegelijkertijd interessant kan blijven. Mocht je de conclusie nogal technisch vinden, luister dan even naar Primo’s zelf geschreven muziekstuk waarin hij alle eisen meeneemt voor een optimaal toonsysteem.

Jane Austen en Emily Brontë vergeleken
Jane Austen en Emily Brontë vergeleken

Eervolle vermelding: The queens of English literature, Jane Austen VS Emily Brontë

Bregje Hoed - Ulenhoff College, Doetinchem

Bregje is voor haar profielwerkstuk de Engelse literatuur ingedoken. Vaak wordt er een vergelijking gemaakt tussen Jane Austen en de Brontë zusjes, in haar pws kijkt Bregje of deze vergelijking wel terecht is. Dit doet ze aan de hand van twee boeken; ‘Pride and Prejudice’ van Jane Austen en ‘Wuthering Heights’ van Emiliy Brontë. In haar onderzoek neemt ze verschillende aspecten mee van de schrijfsters en de boeken, zo kijkt ze naar de structuur, het taalgebruik, de thema’s, de hoofdpersonen, en of de schrijfsters hun verleden meenemen in hun verhalen. Na grondig onderzoek concludeert ze bij vrijwel alle aspecten dat de vergelijking tussen Jane Austen en Emiliy Brontë onterecht is. ‘the queens of the English literature’ moeten onafhankelijk van elkaar gezien worden. Wel merkt Bregje zelf op dat er wellicht een andere conclusie getrokken kon worden als de andere Brontë zusjes ook meegenomen waren in het onderzoek of als ze andere boeken had gebruikt.

Het schoorsteenstuk
Het schoorsteenstuk

Eervolle vermelding: Het schoorsteenstuk van Uniastraat 20 te Ee (een geschiedenis van)

Jentje Zaal - Dockinga College, Dokkum

Jentje is in haar onderzoek op zoek gegaan naar de achtergrond van het schoorsteenstuk van Uniastraat 20. Het begrip ‘achtergrond’ heeft in haar PWS meerdere betekenissen; de geschiedenis van het paneel, de betekenis van het paneel in zijn tijdsgeest en het huis waarin het paneel gevonden is. Naast dat Jentje heeft gekeken naar de achtergrond van het schilderij, heeft ze ook de technieken goed in haar opgenomen. Wat blijkt? Het schoorsteenstuk is een bijzondere prent, aangezien er maar een dertigtal chromolithografieën gebruikt werden als schoorsteendruk in Nederland. Chromolithografie is een techniek waarbij bij met behulp van een steen in olieverf een druk wordt gemaakt. De prenten hadden destijds een decoratieve functie in de voorkamer, maar zou nu niet meer opgehangen worden door de grote schade. Om haar profielwerkstuk af te sluiten heeft Jentje als klap op de vuurpijl samen met kunstenaar Gerrit Breteler een reproductie van het originele schilderij gemaakt.

Laatst gewijzigd:24 maart 2017 12:24