Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Oorlog in Syrië

Sinds maart 2011 woedt er een heftige burgeroorlog in Syrië. Opstandelingen proberen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad omver te werpen. Het regeringsleger, dat loyaal is aan Assad, vecht echter hardnekkig terug. De strijd is nog gecompliceerder geworden doordat Islamitische Staat in 2013 een kalifaat stichtte in een deel van Syrië. Er zijn steeds meer groepen met een streng-islamitische, jihadistische opvatting, die tegen Assad vechten. Dit heeft ook te maken met het feit dat de westerse wereld, die de oorspronkelijke opstand steunde, de burgers slecht kan bewapenen. Tot slot is er nog een vierde partij in het land: de Koerden. Dit is een volk van ongeveer 35 miljoen mensen met een eigen taal en cultuur. De grootste aantallen Koerden wonen in Turkije, Syrië en Irak. In Syrië vechten zij tegen het regeringsleger en de extremisten. De houding die door de westerse wereld jegens de Koerden wordt aangenomen is ambigu. Kortom, er wordt onverminderd strijd gevoerd, maar door en tegen wie is steeds minder duidelijk. Lees ook: tien vragen over Syrië die je niet durfde te stellen (NRC).

Sinds 2011 heeft de situatie in Syrië ruim 400.000 mensen het leven heeft gekost. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht geslagen. Ondertussen is het aantal vluchtelingen zo hoog, dat hulporganisaties de migratiestroom nauwelijks aankunnen. Toch is er nog geen oplossing voor het conflict in zicht. De wereldmachten zijn verdeeld, waardoor supranationale organisaties als de Verenigde Staties moeilijk kunnen handelen. Ondertussen wordt de situatie in Syrië almaar nijpender.

Interessant?

Geïnteresseerd in dit conflict en gedreven om er een oplossing voor te zoeken? Dan is dit een prima onderzoek voor je profielwerkstuk! Je kunt bijvoorbeeld de volgende twee invalshoeken bekijken: hulpverlening aan vluchtelingen of de internationale besluitvorming binnen de Verenigde Naties (VN).


Let op! Vergeet niet dat de actualiteit van het onderwerp ook een struikelblok kan zijn, want tot wanneer neem je de recente ontwikkelingen in Syrië mee in je onderzoek? Belangrijk is dus om voor jezelf een streep te zetten: tot hier neem ik de ontwikkelingen in beschouwing. Anders blijft het werk zich opstapelen en blijf je aanvullen en herschrijven!

Kijk jij over de Nederlandse grenzen heen?

Kom Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie of Midden-Oostenstudies studeren in Groningen! Bezoek voor meer informatie een open dag of doe een webklas!

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:46
printView this page in: English