Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Juf of meester?

Je PWS over de feminisering van het onderwijs?
Je PWS over de feminisering van het onderwijs?

De typische groep 8 leraar: grijs, oud en werkt al jaren in het onderwijs. Herinner je hem nog? Nu is het eerder een jonge juf van midden 20. Bij elke basisschool treedt dit verschijnsel op. Vrouwen lijken de wereld van het basisonderwijs over te nemen.

Feminisering van het onderwijs

Wat is de reden voor dit verschijnsel? Vinden de jongens de Pabo niet stoer genoeg? Zijn er sekseverschillen die samenhangen met lesgeven en de keuze voor de Pabo? Of heeft het te maken met status? Vroeger had je als schoolmeester nog aanzien in het dorp, net zoals de dokter en dominee. Als schoolmeester was je toen nog knap. En nu? Opvallend is wel dat deze associatie niet voor juffen lijkt te bestaan. Hier overheerst het beeld van de lieve juf. In hoeverre hebben de ontwikkelingen binnen het onderwijs bijgedragen aan de feminisering van het onderwijs?

Welke andere definitie van feminisering van het onderwijs kom je tegen? Wat voor redenen worden hiervoor gegeven? Verder is het natuurlijk interessant om je te verdiepen in het effect van bijna alleen juffen op de leerlingen. Kun je je voorstellen dat een jongen van 8 soms liever een meester dan een juf heeft?

» Gesplitste Pabo trekt meer mannen

» De mythe van de knappe meester

» ‘ Kwekeling tussen akte en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800’ van prof. dr. Mineke van Essen

Wat vinden jouw medescholieren?

Naast je te verdiepen in literatuur, is het natuurlijk ook leuk om zelf onderzoek te doen. Hoe ervaren jouw klasgenoten juffen en meesters? Hiervoor kun je op school een enquête afnemen. Laat ze daarbij ook terugdenken aan hun basisschooltijd. Hebben/hadden zij een duidelijke voorkeur? In wat voor situaties komt/kwam die voorkeur het sterkst naar voren? Of maakt het hen niet zoveel uit? Vraag ook naar concrete voorbeelden van verschillen tussen manieren van lesgeven of andere opvallende zaken. Hoe denken zij over de feminisering van het onderwijs?

Je kunt dan ook meteen vragen naar de meningen over het vak van basisschoolleerkracht. Hoe denken jouw klasgenoten over een eventueel beroep als leraar? Wat vinden ze van anderen die voor de pabo kiezen? Merk je hierbij een verschil tussen jongens en meisjes?

Daarna kun je jouw onderzoeksresultaten samenvatten en deze vergelijken met wat je hierover allemaal hebt gelezen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen jouw medescholieren en de literatuur? Kijk er eens kritisch naar en probeer zoveel mogelijk verklaringen aan te reiken.

Als je wilt, kun je je PWS afsluiten met je eigen mening. Wat vind jij er eigenlijk allemaal zelf van? Denk jij dat de aangedragen oplossingen zullen gaan werken? Of heb jezelf betere suggesties? Dan zou je ook kunnen eindigen met een adviesplan voor de Pabo‘s of de overheid.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan Pedagogiek en Onderwijskunde, waarin opvoeding en onderwijs centraal staat. Lijkt het je leuk om zelf voor de klas te staan, maar wil je een inhoudelijk uitdagend, wetenschappelijk, én praktijkgerichte opleiding dan is de Academische opleiding leraar basisonderwijs misschien iets voor jou!

Vraag?!

Wanneer je vragen hebt over je PWS, kun je deze altijd stellen aan het Gammasteunpunt! Mail naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:45