Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Hulpverlening aan vluchtelingen

Oorlog in Syrië

Vluchtelingen - zowel zij die zich nog in Syrië bevinden als zij die naar andere landen zijn gereisd - ondervinden vaak een gebrek aan primaire levensbehoeften: water, eten en een dak boven het hoofd. Hoe worden deze mensen op dit moment geholpen?

Hulp verlenen in Syrië zelf is erg gevaarlijk. Een organisatie die desondanks actief is in het land, is de Rode Halve Maan. Dit is het islamitische equivalent van het Rode Kruis. Hoe doen zij dit? Deze vraag kan jij in je profielwerkstuk beantwoorden. De Rode Halve Maan loopt tegen allerlei problemen aan. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende religieuze stromingen in Syrië, zowel binnen de islam als tussen de islam en het christendom. Daarnaast is er onder de opstandelingen ook veel politieke onenigheid. Naast de ethische dilemma’s zijn er ook praktische dilemma’s waar de Rode Halve Maan mee te maken krijgt: welke hulp lever je, en hoe zorg je ervoor dat deze niet in verkeerde handen komt. Hoe houden zij hun hulpverleners veilig? Niet elke hulporganisatie blijkt overigens louter goed werk te leveren, zoals bekend werd in de media de afgelopen tijd. Hoe weten we nog wie echt eerlijk werkt?

Vanwege de onvoorspelbare situatie in Syrië zijn veel hulpverleners uitgeweken naar landen in de omgeving als Libanon en Jordanië. Hier worden al jarenlang ontzettend veel Syrische vluchtelingen opgevangen. In Libanon is zelfs 1 op de 3 inwoners vluchteling. Het is niet moeilijk om te bedenken dat dit tot gigantische spanningen leidt tussen de lokale bevolking en vluchtelingen, en tussen vluchtelingen onderling. Ook ruimte is een probleem: in Turkije en Jordanië liggen vluchtelingenkampen zo groot als Rotterdam, waar mensen vaak jarenlang gedwongen verblijven.

Een medewerker van de Rode Halve Maan deelt voedselpakketten uit
Een medewerker van de Rode Halve Maan deelt voedselpakketten uit

Omdat ook de situatie in de buurlanden steeds complexer wordt, reizen veel vluchtelingen door naar Europa. Dit doen zij via Turkije of in boten over de Middellandse Zee. De reizen zijn extreem gevaarlijk en tot op heden zijn duizenden mensen gestorven terwijl zij onderweg waren. Het aantal vluchtelingen dat naar Europa reist neemt in hoog tempo toe: in 2016 vroegen 1,2 miljoen vluchtelingen asiel aan in de Europese Unie. De komst van migranten is een grote zorg voor het continent, dat vooral via de Europese Unie beleid probeert te maken. Lang niet alle landen zijn echter even bereid om mensen op te vangen, en ook niet alle landen zijn er even goed toe in staat. Dit leidt soms tot radicale maatregelen. Zo zette het naar eigen zeggen overbelaste Hongarije een hek langs de grens met Servië. Met de Turkije-deal is in 2016 een soort oplossing bedacht, maar nog steeds bestaat in veel landen onvrede over de migratieontwikkelingen.

Onderzoek doen naar de opvang van vluchtelingen kan door middel van rapporten, krantenartikelen en interviews. Kijk bijvoorbeeld op de sites van de Syrische Rode Halve Maan, waar je verslagen, reportages en videoblogs over de hulpverlening in en buiten Syrië vindt. Voor het raadplegen van krantenartikelen zijn de online datebases van verschillende kranten in Nederland raadpleegbaar. Ook zijn websites als die van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten en Vluchtelingenwerk Nederland nuttig. Door de analyse van krantenartikelen kun je een objectieve situatieschets maken van het conflict en de taken waarvoor de hulpverleners zich gesteld zien. Is die berichtgeving wel volledig of verliezen de kranten hun aandacht voor Syrië?

Het is dus niet moeilijk om aan je informatie te komen. Vind je dit nu interessant? Ga ervoor!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:45