Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

De wereld kijkt toe? De VN en de interventie in Syrië

Oorlog in Syrië

De Verenigde Naties (VN), het belangrijkste podium voor de internationale politieke besluitvorming, heeft moeite om iets te doen aan de crisissituatie in Syrië. Dit komt voornamelijk doordat de leden van de Veiligheidsraad (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China en Rusland) het oneens zijn over de te nemen stappen. Zo is Rusland openlijk een bondgenoot van Assad, terwijl de westerse grootmachten juist de rebellen steunen. Wel willen alle lidstaten de opkomst van IS een halt toeroepen. Deze onenigheid heeft ertoe geleid dat er tot op heden weinig concrete plannen zijn gemaakt door de VN. In september stemde de Veiligheidsraad in vredesonderhandelingen te starten, maar deze plannen zijn onzeker geworden door de recente bombardementen van Rusland op het Vrije Syrische Leger.

In je profielwerkstuk zou je aan de hand van de crisis in Syrië de rol van de Verenigde Naties en de belangen van grootmachten in dit conflict kunnen onderzoeken. De verdeeldheid in de belangen tussen de staten in de VN is karakteristiek voor de verstandhoudingen tussen de verschillende grootmachten, maar betekent dit direct dat de VN machteloos staat? Als belangrijkste instituut voor internationale besluitvorming is het interessant te onderzoeken welke machtsmiddelen de VN kan gebruiken in een conflict zoals in Syrië en welke zij wellicht al gebruikt heeft. Daarnaast is het van belang te analyseren hoe de VN in tijden van verdeeldheid toch tot concrete besluiten kan komen. Belangrijk is om hierbij ook uit te leggen hoe de VN werkt. Je zal je dus moeten afvragen welke afdelingen van de VN zich bezighouden met het overleg over de crisis in Syrië.

De VN Veiligheidsraad vergadert over Syrië
De VN Veiligheidsraad vergadert over Syrië

Je kunt bij je onderzoek voornamelijk resoluties, conventies en beleidsstukken van de Verenigde Naties gebruiken. Dit zijn stukken die de lidstaten van de VN samen met haar beleidsmakers maken en waar het interventiebeleid van de VN in Syrië op gebaseerd is. Aan de hand van de kwestie Syrië zal je ook erachter komen hoe de VN in elkaar steekt. Hoe de VN georganiseerd is vind je op de website van de VN. De nieuwste ontwikkelingen in Syrië vind je op de nieuwsafdeling van de VN. Het handige is: de meeste stukken zijn online raadpleegbaar. Je onderzoekt hoe de Verenigde Naties overlegt en tot besluiten komt. Daarnaast ga je dieper in op het conflict dat er nu in Syrië heerst. Je schept namelijk niet alleen overzicht in de conflictsituatie in Syrië, maar je laat ook zien hoe er in Internationale Organisaties wordt gehandeld.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:14 november 2018 16:08