Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGodsdienst

Conflicten tussen de arts en de gelovige

Gelovigen kunnen soms in lastige situaties komen, waarbij ze zich aan de ene kant willen houden aan de voorschriften van hun religie, maar aan de andere kant weten dat dit serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid. We hebben het voorbeeld al genoemd van kinderen in streng christelijke dorpen die door hun ouders niet ingeënt worden tegen besmettelijke ziektes. Hierdoor breken er wel eens epidemieën uit in de ‘Biblebelt’, zoals een polio epidemie (1978 en 1992), de mazelen (1999) en de bof (2008).

Een ander bekend voorbeeld is de weigering van bloedtransfusie onder Jehovah’s Getuigen. Zij baseren zich op een citaat uit de Bijbel: ‘In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’ (Handelingen 15:28-29). Jehova’s Getuigen beroepen zich op het recht van zelfbeschikking en het recht van de patiënt op het weigeren van een behandeling. Maar dit kan uiteraard tot lastige situaties leiden! Want wat doe je als gelovige, als je weet dat je zonder bloedtransfusie kunt overlijden? En wat doe je als arts in zo’n situatie? Zoals je begrijpt, levert dit lastige ethische conflicten op.

Naast de weigering van inentingen en bloedtransfusie kun je ook denken aande bekende ethische conflicten rondom abortus en euthanasie. Voor je profielwerkstuk kun je onderzoeken welke argumenten een rol spelen binnen deze discussies. Zet alle argumenten op een rij en maak een afweging welke argumenten jij sterker en minder sterk vindt. Ook zou je een plan kunnen schrijven voor een dokter die een ziek kind wil redden, maar ouders tegenover zich heeft staan die vanwege religieuze overtuigingen niet willen meewerken aan de behandeling. Hoe zou je als arts hier mee om moeten gaan?

AIDS en de paus

Als het over AIDS gaat, gaat het ook al snel over de katholieke kerk. Iedereen kent de uitspraken van Paus Benedictus XVI, toen hij in Afrika zei: ‘Het gebruik van condooms is geen oplossing voor de HIV/AIDS problematiek’. In Nederland en veel andere landen werd er schande van gesproken. Bert Koenders vond de uitspraken van de Paus bijvoorbeeld ‘buitengewoon schadelijk’. Voor je profielwerkstuk zou je kunnen onderzoeken welke rol de kerk speelt binnen de aanpak van de problemen rondom AIDS. Wat veel mensen niet weten is dat er namelijk ook veel christelijke en kerkelijke organisaties actief zijn in de strijd tegen HIV/AIDS in Afrika. Voor welke uitdagingen staan deze organisaties? Wat zijn voor hen de belangrijkste argumenten en dilemma’s om de verspreiding van AIDS tegen te gaan?

Voor je profielwerkstuk zou je kunnen uitzoeken wat precies het standpunt is van de katholieke kerk over AIDS en condoomgebruik. Waarom is hij precies tegen? En welke gevolgen heeft het standpunt van de paus voor de AIDS-problematiek? Welke factoren spelen er nog meer een rol? Is de paus de enige reden waarom mensen geen condooms gebruiken? Een interessante benadering zou kunnen zijn om een reclamecampagne te bedenken, waarmee je religieuze mensen probeert te overtuigen toch condooms te gebruiken! Hierbij moet je goed bedenken wat mensen zal aanspreken en zal overtuigen.

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:45